KOMMANDE EVENEMANG

Upcoming Events

Välkommen till Swesif – Ny som gammal medlem

Den 6 oktober arrangerade Swesif ett virtuellt möte mellan styrelsen och intresserade medlemmar. Swesifs ordförande Susanne Bolin Gärtner och vice ordförande Rebecka Elkert berättade...

Biodiversity and Finance – How?

On September 30, Swesif arranged a second webinar on Biodiversity and Finance, this time with focus on ‘How’. The webinar was kicked off by...

Uppgraderad Hållbarhetsprofil – Presentation, frågor och synpunkter

Den 7 oktober presenterade Swesif på ett webbinarium det arbete som pågår i projekt Hållbarhetsprofilen. Intresset är stort och deltagarna var många. Vi ser...

.

.

Swesif i ny roll som observatör i Eurosif

Stockholm / Bryssel, 27 september 2021 Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar har anslutit sig till Eurosif i en observatörsroll i syfte att utvärdera ett...

Oljejättar under attack

Oljebolagen måste göra mer för att skydda klimatet. Detta tydliga budskap har under de senaste veckorna förts fram av olika aktörer och från olika,...

Swesif ansöker om observatörsroll i Eurosif

Eurosif gjorde under 2019 en översyn av såväl syfte som organisation och aktiviteter. Syftet har definierats på följande sätt: "Att främja hållbar utveckling med hjälp av...

Europeiska kommissionen publicerar ramar för gröna obligationer: 

EU-kommissionen har antagit ett ramverk för gröna obligationer. Ramverket är det senaste steget mot att göra EU till den största utgivaren av gröna obligationer...

Rapport identifierar 8 kanaler för ESG -risker i banker: 

Att förstå ESG-risker, hur de påverkar samhället, den roll banksektorn spelar, hur den integrerar ESG i investeringsbesluten och hur tillsynsmyndigheterna kan styra dessa processer...

Finns det en ESG -bubbla? 

Seniorekonomen Sirio Aramonte och ekonomen Anna Zabia var medförfattare till den senaste kvartalsgranskningen gjord av Bank of International Settlements. De uttrycker där sin oro över...

Why care about Biodiversity?

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

UTVECKLING

Vi vill driva en hållbar utveckling i finansbranchen

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR