KOMMANDE EVENEMANG

Framtidens mat

Anmäl dig nu!

6 maj, 2021 kl. 10.00-11.15 digitalt

Data Providers and the Taxonomy

Sign up now!

18 maj, 2021 kl. 14.00-15.15 digitalt

AI, Climate and Finance

On April 28, Swesif held a webinar on Artificial intelligence (AI) and how AI can contribute to tools for the finance sector, addressing the...

Finansiering för Näringslivets klimatomställning – Förslag från arbetsgrupp

Under slutet av 2020 och början av 2021 arbetade arbetsgruppen för Finansiering inom regeringens strategiska samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning med att ta fram, diskutera...

Sustainable Finance Lab – vad kommer detta nya kompetenscentrum bidra med?

På ett webbinarium den 23 mars presenterade Swesif det nya kompetenscentrum för hållbara finansmarknader som just nu etableras med KTH som värd. Sustainable Finance Lab...

Införandet av EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

Nästan tre år av förberedelser låg bakom införandet av EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) (EU Regulation 2019/2088). Regleringen föreslogs i maj 2018 och...

Nordiska tillsynsmyndigheters reaktion på SFDR

Införandet av SFDR fick direkt effekter i det finansiella systemet eftersom både kapitalförvaltare och tillsynsmyndigheter anpassar sig till de nya reglerna. Medan de första...

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) lanserar ramverk för minskade koldioxidnivåer

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) lanserade ”Net Zero Investment Framework”. Investeringsinitiativet som är I linje med Parisavtalet omfattar svenska och danska...

Ökade klimatkrav på årets bolagsstämmor

Investerarinitiativet Climate Action 100+ tillkännagav att dess undertecknare avser att höja ribban för företagens klimatåtgärder inför 2021 års bolagsstämmor och fokusera på utsläpp av...

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

Mapping SDGs to Green Social and Sustainability Bonds 2019

Rapporten publicerades ursprungligen av International Capital Market Association (ICMA)  

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

UTVECKLING

Vi vill driva en hållbar utveckling i finansbranchen

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR