KOMMANDE EVENEMANG

SWESIF TIPSAR

AP7 - Digitalt seminarium
Klimatlobbying Vilken roll spelar svenska företag?

januari 20, 2020 kl. 10.00-11.00 digitalt

Den blå tråden – kapitalförvaltning och den globala vattenkrisen

Vatten är en snabbt växande risk för företag över hela världen som investerare måste bli bättre på att analysera. Tillsammans med SIWI bedriver därför...

Investor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara investeringar

Den 24 november arrangerade Swesif tillsammans med Mistra ett webbinarium kring Mistras lansering av sin "Investor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara...

EUs taxonomi – ur ett användarperspektiv

Den 1 oktober arrangerade Swesif ett webinarium om vad EUs taxonomi betyder i praktiken för kapitalmarknadens olika aktörer - analytiker, förvaltare och företag. Inbjudna...

Fossila energiföretag når inte 2°C målet

Den senaste rapporten från Transition Pathways Initiative (TPI) visar att inget av de stora fossila energiföretagen ligger i linje med den utveckling som krävs...

UN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi

PRI har publicerat en handbok med fallstudier i hur taxonomin kan implementeras. För att hjälpa de institutioner som behöver anpassa sig till taxonomin har...

En kartläggning av hållbara Fintech-företag

På konferensen Copenhagen Fintech Week, presenterade Implement Consulting Group rapporten ”Deciphering the Nordic Impact Map”, som har till avsikt att reda ut sambanden mellan...

Pandemin tycks skapa ökad medvetenhet om fördelar med mångfald

När Refinitiv redovisade vilka 100 företag som ligger i toppen av deras Diversity & Inclusion index för 2020 är finanssektorn största bransch med 18...

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

Mapping SDGs to Green Social and Sustainability Bonds 2019

Rapporten publicerades ursprungligen av International Capital Market Association (ICMA)  

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

PERSPEKTIV

Våra samlade erfarenheter och perspektiv är värdefulla

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR