KOMMANDE EVENEMANG

Swesif tipsar
Climate Change & Sustainable Recovery

October 27, 2020 kl.10.00-11.15
Webbinarium

Swesif tipsar
Next Level Climate Action: Science based Targets in Practice

November 19, 2020 kl.7.30-9.30
Webbinarium

EUs taxonomi – ur ett användarperspektiv

Den 1 oktober arrangerade Swesif ett webinarium om vad EUs taxonomi betyder i praktiken för kapitalmarknadens olika aktörer - analytiker, förvaltare och företag. Inbjudna...

Hållbart mode och textil – viktigt fokusområde för investerare

På ett webbinarium arrangerat av Swesif tillsammans med Mistra den 1 september presenterade Mistra rapporten ”Investor brief: Sustainability in textiles and fashion”. Åsa Östlund tidigare...

Investerare och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter

Swesif höll den 25 augusti tillsammans med AP2 ett webbinarium om FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I en diskussion modererad av...

Swesifs medlemsundersökning och dess utfall

Under augusti i år genomförde vi på Swesif en medlemsundersökning där ni medlemmar, via era huvudansvariga, erbjöds att svara på åtta frågor avseende vår...

Covid-19 & jämställdhet – Kan krisen göra bolag mer lönsamma och hållbara?

Kvinnor drabbas hårdare än män av Covid-19 Jämställdhet mellan könen är långt ifrån en självklarhet och utvecklingen mot att överbrygga gapet har varit haltande de...

Fossila energiföretag når inte 2°C målet

Den senaste rapporten från Transition Pathways Initiative (TPI) visar att inget av de stora fossila energiföretagen ligger i linje med den utveckling som krävs...

UN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi

PRI har publicerat en handbok med fallstudier i hur taxonomin kan implementeras. För att hjälpa de institutioner som behöver anpassa sig till taxonomin har...

En kartläggning av hållbara Fintech-företag

På konferensen Copenhagen Fintech Week, presenterade Implement Consulting Group rapporten ”Deciphering the Nordic Impact Map”, som har till avsikt att reda ut sambanden mellan...

Pandemin tycks skapa ökad medvetenhet om fördelar med mångfald

När Refinitiv redovisade vilka 100 företag som ligger i toppen av deras Diversity & Inclusion index för 2020 är finanssektorn största bransch med 18...

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

Mapping SDGs to Green Social and Sustainability Bonds 2019

Rapporten publicerades ursprungligen av International Capital Market Association (ICMA)  

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

PERSPEKTIV

Våra samlade erfarenheter och perspektiv är värdefulla

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR