KOMMANDE EVENEMANG

Upcoming Events

China’s Carbon Neutrality Target and Responsible Investment Trends and an introduction to China SIF

On June 29, Swesif arranged a webinar about China’s Carbon Neutrality Target and current Responsible Investment Trends in Asia and China Markets, as well...

Data Providers and the Taxonomy

On May 18th Swesif had invited four global data providers with local presence in Sweden to give short presentations of the solutions they have...

Framtidens mat

Den 6 maj arrangerade Mistra tillsammans med Swesif ett webbinarium kring framtidens mat och de utmaningar inom klimat och biologisk mångfald som finns med...

.

.

Hållbarhetsprofilen på väg mot 2022

Tack vare Swesifs fantastiska medlemsrepresentanter, där Peter Beckman, Senait Asgede och Sara Ellsäter gjort en särskilt stor insats, går arbetet med att vidareutveckla Hållbarhetsprofilen...

Hållbarhetsprofilen anpassad till SFDR 2021

Nedan disclaimer är nu införd på den befintliga Hållbarhetsprofilen, där möjlighet finns att länka till fondens aktuella regulatoriska information enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation...

Taxonomin – Ett steg i rätt riktning

Taxonomiförordningen, den omtalade ramregleringen av vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara, har anlänt. Den 21 april publicerade EU-kommissionen den delegerade akten...

IEAs rapport

En ny rapport från International Energy Agency (IEA) visar att genomförda åtaganden inte är tillräckliga för att uppnå netto-noll CO2-utsläpp fram till 2050 och...

Principer för gröna och sociala obligationer

International Capital Markets Association (ICMA) publicerade 2021 års upplaga av sin ”Green and Social Bond Principles” (GBP), ett frivilligt ramverk för bästa sätt att...

UNICEF publicerar verktyg för integration av barns rättigheter i ESG-bedömningar

Barn utgör nästan en tredjedel av jordens befolkning men deras rättigheter beaktas inte specifikt i samband med hållbara investeringar. Som en hjälp för investerare...

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

Mapping SDGs to Green Social and Sustainability Bonds 2019

Rapporten publicerades ursprungligen av International Capital Market Association (ICMA)  

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

UTVECKLING

Vi vill driva en hållbar utveckling i finansbranchen

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR