KOMMANDE EVENEMANG

Dansif & CBS: ESG + T

31 maj, 2021 kl. 13.30-15.00 digitalt

NordicSIF 2021

9 juni, 2021 kl. 13.00-15.30 digitalt

Data Providers and the Taxonomy

On May 18th Swesif had invited four global data providers with local presence in Sweden to give short presentations of the solutions they have...

Framtidens mat

Den 6 maj arrangerade Mistra tillsammans med Swesif ett webbinarium kring framtidens mat och de utmaningar inom klimat och biologisk mångfald som finns med...

AI, Climate and Finance

On April 28, Swesif held a webinar on Artificial intelligence (AI) and how AI can contribute to tools for the finance sector, addressing the...

UNICEF publicerar verktyg för integration av barns rättigheter i ESG-bedömningar

Barn utgör nästan en tredjedel av jordens befolkning men deras rättigheter beaktas inte specifikt i samband med hållbara investeringar. Som en hjälp för investerare...

Nya åtaganden i samband med President Bidens toppmöte

Vid President Bidens klimat-toppmöte den 22-23 april meddelade hans administration att USA har som mål att till 2030 ha minskat sina koldioxidutsläpp med 50-52%...

SEC startar specialavdelning för klimat och ESG

USAs Securities and Exchange Commission (SEC) har meddelat att man kommer att skapa en "Climate and ESG Task Force in the Division of Enforcement"....

EU-kommissionen redovisar kategorisering av hållbara ekonomiska aktiviteter

Europeiska kommissionen meddelade den 21 april att den hade antagit den första av "the EU Taxonomy Climate Delegated Acts (DA)" och därmed specificerat detaljerna...

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

Mapping SDGs to Green Social and Sustainability Bonds 2019

Rapporten publicerades ursprungligen av International Capital Market Association (ICMA)  

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

UTVECKLING

Vi vill driva en hållbar utveckling i finansbranchen

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR