KOMMANDE EVENEMANG

The EU taxonomy from a user’s perspective

Oktober 1, 2020 kl.10.00-11.30
Webbinarium

Hållbart mode och textil – viktigt fokusområde för investerare

På ett webbinarium arrangerat av Swesif tillsammans med Mistra den 1 september presenterade Mistra rapporten ”Investor brief: Sustainability in textiles and fashion”. Åsa Östlund tidigare...

Investerare och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter

Swesif höll den 25 augusti tillsammans med AP2 ett webbinarium om FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I en diskussion modererad av...

Företag och investerare i kamp mot global näringsbrist

Den 10 juni arrangerade Swesif ett webinar kring ett kritiskt ämne som investerare ännu så länge inte ägnat så mycket uppmärksamhet, nämligen global näringsbrist....

Coronapandemin, Geopolitik och miljöfrågor

Den 27 maj anordnade Swesif tillsammans med Mistra en diskussion kring geopolitik och miljöpolicy kopplat till Coronapandemin. Under ledning av Mattias Sundling, Chief equity...

Investerares möjligheter att verka för barns rättigheter

På Swesifs frukostmöte den 5 mars berättade Lulu Li från UNICEF och Tytti Kaasinen från Sustainalytics om sitt gemensamma arbete med att ta fram...

Pandemins följdverkningar för investerare

Det finns flertalet utvärderingar, varav några refereras till i nedanstående artiklar, som har visat på hur fonder med ett integrerat sätt att arbetat med...

Hur kan investerare och företag använda FNs hållbarhetsmål i sin rapportering?

Se filmen som sammanfattar resultaten av Dansifs, Finsifs och Swesifs rapport "Investor Reporting on the Sustainable Development Goals", som publicerades av Swesif i februari...

Eurosif gör en tabbe

Eurosif publicerade ett oväntat kritiskt svar till the European Supervisory Authorities (ESAs) angående dess förslag på obligatorisk ESG-information till investerare. Eurosif beskriver i sitt...

Produktionsplaner rimmar illa med länders utsläppsplaner

Ett samarbete mellan  SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICERO and the UNEP, resulterade i publikationen av the Production Gap 2019 Report, som visar att år 2030 kommer produktionen av fossila bränslen att...

COVID-19 Stoppar inte Klimatförändringarna

Schroders senaste uppdatering av sin ”Climate Progress Dashboard update” visade tyvärr att COVID-19 inte kommer att få någon positiv effekt på klimatförändringarna.  Den globala...

Mänskliga Rättigheter Ignoreras av Många Investerare

Den 14 maj publicerade ShareAction en rapport som visade att 70% av världens största kapitalförvaltare inte har någon policy för att utesluta eller engagera...

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

Mapping SDGs to Green Social and Sustainability Bonds 2019

Rapporten publicerades ursprungligen av International Capital Market Association (ICMA)  

GSIA: Sustainable Investor Poll on TCFD Implementation

Originally published by the Global Sustainable Investment Alliance The GSIA surveyed 272 investment professionals about investment practices relating to climate risks and financial disclosures, including...

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

PERSPEKTIV

Våra samlade erfarenheter och perspektiv är värdefulla

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR