Framsida2018-06-11T21:39:07+02:00
Vad är Hållbarhetsprofilen?
Fonder med Hållbarhetsprofiler
Anslut dig till Hållbarhetsprofilen

Nordic SIF 2019 Save the date

november 7 - november 8

Ny studie: Så ska finansmarknaden bli mer långsiktig

En ny studie från Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Swesif visar att hälften av finansanalytikerna på köpsidan och bolagens investor relations-ansvariga anser att säljsidans finansiella analys har ett alltför kortsiktigt fokus. Mer än en tredjedel av säljsidans analytiker håller med om detta. Forskningrapporten, som initierades av Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif, och lanseras den 28 maj i Stockholm, tar avstamp i en allmän oro över bristande långsiktighet inom fin [...]

Ny studie: Starkt innovationsklimat samt fortsatt tillväxt för ESG-integration som strategi!

Utvecklingen av den europeiska finansmarknadens hållbara och ansvarsfulla investeringar har återigen kartlagts. Resultatet rapporteras av Eurosif genom nyutgivna studien "EUROPEAN SRI STUDY 2018".Studien redovisar att de senaste två åren har hållbara och ansvarsfulla investeringar blivit en integrerad del av den europeiska fondförvaltningen där ESG-integration är den strategi som växt mest (60%). Trots att exkludering är den strategi som domineras av bolagen har den i jämförelse med 2016 års stu [...]