KOMMANDE EVENEMANG

25 augusti 2020, Kl. 12:00 - Digitalt

Anmäl dig här

1 september 2020, Kl. 13:00 - Digitalt

Anmäl dig här

Företag och investerare i kamp mot global näringsbrist

Den 10 juni arrangerade Swesif ett webinar kring ett kritiskt ämne som investerare ännu så länge inte ägnat så mycket uppmärksamhet, nämligen global näringsbrist....

Coronapandemin, Geopolitik och miljöfrågor

Den 27 maj anordnade Swesif tillsammans med Mistra en diskussion kring geopolitik och miljöpolicy kopplat till Coronapandemin. Under ledning av Mattias Sundling, Chief equity...

Investerares möjligheter att verka för barns rättigheter

På Swesifs frukostmöte den 5 mars berättade Lulu Li från UNICEF och Tytti Kaasinen från Sustainalytics om sitt gemensamma arbete med att ta fram...

Kan aktivt ägarskap göra skillnad? Vad säger forskningen?

Den 18 februari arrangerade Swesif ett seminarium på temat aktivt ägarskap för hållbar utveckling. Emma Sjöström, forskare vid Misum, Mistra Center for Sustainable Markets,...

TPI – Ett stöd för investerare att utvärdera koldioxidtunga bolags strävan att bli fossilfria

På ett seminarium, anordnat av Swesif den 3 februari 2020, berättade Nadine Viel Lamare, Director för TPI, hur organisationen kan hjälpa investerare att utvärdera...

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

Hur kommer COVID-19 att påverka strävan mot mer hållbara investeringar?

För att få en bild av hur pandemin har påverkat ESG-arbetet har vi gjort en sammanställning av ett urval av artiklar som vi bedömt...

Mänskliga Rättigheter Ignoreras av Många Investerare

Den 14 maj publicerade ShareAction en rapport som visade att 70% av världens största kapitalförvaltare inte har någon policy för att utesluta eller engagera...

Studie Ifrågasätter Hållbarhetseffekter av Medlemskap i PRI

I en akademisk rapport skriven av professor Soohun Kim, Georgia Institute of Technology, och professor Aaron Yoon, Northwestern University, menar författarna att medlemskap i...

Datakvalitet en utmaning för ESG-anpassade indexprodukter

Passiva investeringsprodukter fortsätter att öka i popularitet. Även ESG-anpassade indexprodukter ser en kraftig tillväxt. I en nyligen publicerad rapport från FN: s principer för...

EUs Ministerråd har antagit Taxonomin

Onsdagen den 15 april antog EUs Ministerråd förordningen om Taxonomin, det EU-omfattande klassificeringssystem som kommer att ge företag och investerare ett gemensamt språk för...

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

Mapping SDGs to Green Social and Sustainability Bonds 2019

Rapporten publicerades ursprungligen av International Capital Market Association (ICMA)  

GSIA: Sustainable Investor Poll on TCFD Implementation

Originally published by the Global Sustainable Investment Alliance The GSIA surveyed 272 investment professionals about investment practices relating to climate risks and financial disclosures, including...

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

PERSPEKTIV

Våra samlade erfarenheter och perspektiv är värdefulla

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR