KOMMANDE EVENEMANG

Projekt – Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning

Swesifs projekt ”Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning” avslutades genom ett webbinarium för Swesifs medlemmar. Projektet har visat på en hel del skillnader i hållbarhetsanalysen mellan ränte-...

Antimicrobial Resistance (AMR) – Investors’ Role in Curbing the Silent Pandemic

Antimicrobial resistance (AMR) is one of the top 10 global public health threats facing humanity according to WHO. Most recent estimates find that 1.27...

Swesif tipsar: Eurosif’s monthly update on Sustainable Finance Developments

Eurosif is inviting you to its monthly sustainable finance update. Each first Thursday of the month, these webinars are live-streamed on Eurosif's YouTube channel. In...

Pressmeddelande: Projekt visar att Dialog mellan investerare och emittenten driver på ett positivt hållbarhetsarbete

Swesif har under 2021 drivit projektet ”Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning”. Projektet visar på en hel del skillnader i hållbarhetsanalysen mellan ränte- och aktieförvaltning och...

3 frågor till styrelsens nya ledamöter

På Swesifs årsmöte den 23 mars valdes en ny styrelse där fyra av ledamöterna var nya. Här presenterar de sig kort genom att svara...

Från Eurosif – Februari, mars 2022

Publicerat av Eurosif sedan senaste nyhetsbrev: Eurosif letter to ESMA on ESG Ratings and their role in the market for sustainable investment products (29 March...

Etikrådet ökar transparensen i sin dialog

AP-fondernas etikråd (Etikrådet), som bedriver dialoger med globala bolag på uppdrag av AP-fonderna, presenterade i sin årsredovisning 2021 en mer öppen redovisning av påverkansdialogerna...

EFRAG föreslår dubbla standarder för väsentlighet

Den 29 april publicerade European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ett första utkast till sina efterlängtade European Sustainability Reporting Standards. Börsnoterade företag i EU...

Financial Stability Board (FSB)  inbjuder till synpunkter på sitt rekommendationsutkast

I slutet av april publicerade FSB ett rapportutkast med rekommendationer gällande finansiella risker kopplade till miljön. Rapporten syftar till att vägleda tillsyns- och regleringsmyndigheter...

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

UTVECKLING

Vi vill driva en hållbar utveckling i finansbranchen

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR