EU-plattformen publicerar kompendium över marknadspraxis

I slutet av januari publicerade EU:s plattform för hållbar finans ett kompendium över marknadspraxis gällande användningen av EU:s taxonomi och den europeiska standarden för gröna obligationer för att fastställa övergångsstrategier, strukturera finansiella transaktioner och rapportera om hållbarhetsinsatser. Enligt plattformens bedömning ”används EU:s hållbara finansramverk av olika marknadsaktörer som ett effektivt verktyg för att navigera övergången till nettomoll.”

Rapporten om ”ett kompendium över marknadspraxis” fokuserar på sju intressentgrupper (företag, kreditinstitut, investerare, försäkringsbolag, revisorer och konsulter, små och medelstora företag samt offentlig sektor).

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleOljeavvecklingsförespråkare ifrågasätter AP7
Next articleFrån Eurosif – januari, februari