Medlemskap

Medlemskapet

Medlemskapskriterier

Ordinarie Medlemskap

Som ordinarie medlem antas juridiska personer som är kapitalförvaltare och/eller kapitalägare med verksamhet i Sverige.

Associerat Medlemskap

Som associerad medlem antas andra juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål och som har verksamhet i Sverige. Inkluderar (exempel på medlemmar): tjänsteleverantörer, rådgivare, forskare, intresseorganisationer m.fl. Associerade medlemmar har ej rösträtt på årsstämman.

Styrelsen beslutar om medlemskap.

Fördelar

Swesif vill erbjuda en attraktiv mötesplats för dialog och lärande. Som medlem i Swesif får du tillgång till följande förmåner och tjänster:

deltagande i Swesif:s öppna seminarier

deltagande i Swesif:s medlemsträffar och rundabordssamtal

nyheter och tips om Swesif och SRI via e-post

Utöver detta får du som medlem i Swesif möjlighet att knyta kontakter med kollegor och intressenter i och utanför Sverige, förfrågningar om att delta i utvecklingsprojekt samt möjlighet att ta egna initiativ inom ramen för forumets verksamhet.

Medlemsavgifter

Årsavgiften finansierar Swesif:s arbete med att sammanställa och sprida information om hållbara investeringar, bidra till utvecklingen av ny kunskap inom ämnesområdet samt arrangera aktiviteter för dess medlemmar i Sverige.

Medlemmar i Swesif betalar en årsavgift uppdelad på en momsfri medlemsavgift om 100 kr samt en avdragsgill serviceavgift. Serviceavgiften är baserad på typ av verksamhet, kapital under förvaltning och antal anställda enligt nedan (samtliga priser exkl moms):

Avgiftsstruktur exklusive moms

Medlemskategori Kategori Förvaltat kapital (mdr SEK) Antal anställda Serviceavgift, SEK
Ordinarie medlem Kapitalägare <5 4 000
5-20 12 000
>20 18 000
Kapitalförvaltare <5 5 000
5-20 15 000
>20 25 000
Associerad medlem Rådgivare, tjänsteleverantörer, intresseorganisationer m.fl. <50 5 000
>50 15 000
Forskare/enskild konsult* 2 500

* Då en medlem enligt stadgarna måste vara en juridisk person ska forskare eller konsult representera en organisation.

Styrelsen kan göra individuella undantag om särskilda skäl föreligger.

10 % rabatt för medlemmar i Eurosif eller annan sif.

Ansök

Ansök genom att fylla i Swesif:s formulär för medlemskapsansökan.

Om du vill bar hålla dig informerad anmäl dig till Swesif:s mailutskick.

Våra Medlemmar

Ordinarie Medlemmar

Associerade Medlemmar

Utveckling av antal medlemmar 2012 - 2018