Medlemskap

Medlemskapet

Medlemskapskriterier

Som medlemmar i föreningen kan antas juridiska personer som arbetar med investeringar för en hållbar utveckling och vill stödja Swesifs ändamål.

Styrelsen beslutar om medlemskap och kategorisering av medlemmar. Kategoriseringen av medlemmar ger Swesif förutsättningar att kunna bemöta medlemmarnas utmaningar och vara relevant för dem utifrån deras roll i det finansiella systemet.

Ordinarie Medlemskap

Ordinarie medlemmar är juridiska personer som är kapitalägare och/eller kapitalförvaltare med verksamhet i Sverige.

Associerat Medlemskap

Associerade medlemmar är andra juridiska personer som arbetar med investeringar för en hållbar utveckling med verksamhet i Sverige. Associerade medlemmar inkluderar: tjänsteleverantörer, rådgivare, forskare, intresseorganisationer m.fl.

Fördelar

Swesif vill erbjuda en attraktiv mötesplats för dialog och lärande. Som medlem i Swesif får du tillgång till följande förmåner och tjänster:

deltagande i Swesifs öppna seminarier

deltagande i Swesifs medlemsträffar och rundabordssamtal

nyheter och tips om Swesif och SRI via e-post

Utöver detta får du som medlem i Swesif möjlighet att knyta kontakter med kollegor och intressenter i och utanför Sverige, förfrågningar om att delta i utvecklingsprojekt samt möjlighet att ta egna initiativ inom ramen för forumets verksamhet.

Medlemsavgifter

Årsavgiften finansierar Swesifs arbete med att sammanställa och sprida information om hållbara investeringar, bidra till utvecklingen av ny kunskap inom ämnesområdet samt arrangera aktiviteter för dess medlemmar i Sverige.

Medlemmar i Swesif betalar en årsavgift uppdelad på en momsfri medlemsavgift om 100 kr samt en avdragsgill serviceavgift. Serviceavgiften är baserad på typ av verksamhet, kapital under förvaltning och antal anställda enligt nedan (samtliga priser exkl moms):

Avgiftsstruktur exklusive moms

Medlemskategori Kategorisering Avgift
Kapitalagäre Kapital < 20 mdr SEK
Kapital > 20 mdr SEK
15 000
25 000
Kapitalförvaltare Kapital < 20 mdr SEK
Kapital > 20 mdr SEK
15 000
25 000
Associerade medlemmar 15 000

* Då en medlem enligt stadgarna måste vara en juridisk person ska forskare eller konsult representera en organisation.

Ansök

Ansök genom att fylla i Swesifs formulär för medlemskapsansökan.

Om du vill bar hålla dig informerad anmäl dig till Swesifs mailutskick.

Våra Medlemmar

Ordinarie Medlemmar

Vi har för närvarande 112 ordinarie medlemmar.

Våra ordinarie medlemmar

Abrdn Investments Ireland Limited, filial Sverige
Aeda Asset Management
Afa Försäkring
AIFM Capital
Aktie-Ansvar
Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige AB
Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Allianz Global Investors
AMF
Amundi Asset Management
Andra AP-fonden
Asia Growth Capital Management (AGCM)
Athanase
Atlant Fonder
Atle Investment Services
AXA Investment Managers
Blackrock
Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
BMO Asset Management
BNY Mellon Fund Management
Brock Milton Capital
Brummer & Partners AB
C Worldwide Asset Management (Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige)
CapMan
Captor Fund Management
Carnegie Fonder
Carnegie Investment Bank
Case Kapitalförvaltning
CB Asset Management
Cicero Fonder
Cliens Kapitalförvaltning
Coeli Asset Management
Consensus Asset Management
Danske Bank / Danske Capital
Didner & Gerge
Dina Försäkring AB
DWS International
E.Öhman J:or Fonder
East Capital Group
Enter fonder
Entropics Asset Management
FCG Fonder
Fidelity International
Finserve Nordic
Folksam/KPA Pension
Fondbolaget Fondita
Futur Pension Försäkringsaktiebolag
Första AP-fonden AP1
Handelsbanken Fonder
IKC Capital
Indecap Fonder
Infranode
Investerum
ISEC Group
J.P. Morgan Asset Management
Kammarkollegiet
Kåpan Pensioner Försäkringsförening
Lannebo Fonder
Ledarna
LO
Lyra Financial Wealth
Länsförsäkringar
Mirova
Mistra
Movestic Livförsäkringar
Neuberger Berman
Nordea Investment Management
Nordic Equities Kapitalförvaltning
Nordnet Bank
Norron Asset Management
Odin Fonder
OQAM
Origo Capital
Pareto Asset Management
PIMCO Europe
Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning
Quartile Fonder
responsAbility Investment
Rhenman & Partners Asset Management
RPM Risk & Portfolio Management
Schroders Investment Management
SEB Investment Management
Sensor Fonder
Simplicity
Sjunde AP-fonden
Sjätte AP-Fonden
SKAGEN Fonder
Skandia Fonder
Spiltan Fonder
SPP Pension & Försäkring/Storebrand
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-Stiftelsen)
Strand Kapitalförvaltning
Strivo
Svenska Hållbarhetsfonden Förvaltnings AB
Svenska Kyrkans pensionskassa
Sveriges läkarförbund
Swedbank Robur
Söderbergs & Partners
T. Rowe Price
Teknik Innovation Norden Fonder
Tellus Fonder
Threadneedle International Investments
Tredje AP-fonden
Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan)
Tundra Fonder
Ålandsbanken
Örebro Kommun


Associerade Medlemmar

Vi har för närvarande 25 associerade medlemmar.

Våra associerade medlemmar

Agenta Advisors
CDP Worldwide (Europe)
Cederquist Advokatfirman
Datia
Doconomy
Fondbolagens Förening
Formue A/S
Global Child Forum
Harvest Advokatbyrå
Iceberg Data Lab
ISS ESG
Kapitalinvest Skandien AB
KPMG Sweden
Miljömärkning Sverige
MISUM Handelshögskolan
Morningstar Sweden
MSCI ESG Research
Northern Trust Global Services SE
Real Value Added Consulting Sweden
Saxena White P.A.
S&P Global
Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
Trossa
Tyche Invest
Unicef Sverige


UTVECKLING AV ANTAL MEDLEMMAR 2012 - IDAG