Swesif vill erbjuda en attraktiv mötesplats för dialog och lärande. Som medlem i Swesif får du tillgång till följande förmåner och tjänster:

  • deltagande i Swesif:s öppna seminarier
  • deltagande i Swesif:s medlemsträffar och rundabordssamtal
  • nyheter och tips om Swesif och SRI via e-post

Utöver detta får du som medlem i Swesif möjlighet att knyta kontakter med kollegor och intressenter i och utanför Sverige, förfrågningar om att delta i utvecklingsprojekt samt möjlighet att ta egna initiativ inom ramen för forumets verksamhet.

Medlemskap i Swesif är öppet för juridiska personer som arbetar med eller för hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål.

Som ordinarie medlem antas juridiska personer som är kapitalförvaltare och/eller kapitalägare med verksamhet i Sverige.

Som associerad medlem antas andra juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål och som har verksamhet i Sverige. Inkluderar (exempel på medlemmar): tjänsteleverantörer, rådgivare, forskare, intresseorganisationer m.fl. Associerade medlemmar har ej rösträtt på årsstämman.

Styrelsen beslutar om medlemskap.

Samtliga medlemsrepresentanter kan ta del av seminarier om inget annat anges, och övrig informations- och kunskapsspridning från forumet.

Mer information:

Utveckling av antal medlemmar 2012 – 2018