Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Tidigare Seminarier & Workshops

Bibliotek

TEMA

Från Webben

Svenska AP-fonder under lupp igen

Den 23 oktober meddelade den svenska regeringen att en ny utredning om AP-fondernas styrande...

Globala pensionsfondens nya klimatriktlinjer

Norges Bank Investment Management (NBIM), som förvaltar Norges statliga pensionsfond Global på 1,3 biljoner...

Naturrapportering tar fart

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) valde att lansera sina efterlängtade slutliga rekommendationer på...

Ökningen av AI bromsar utvecklingen av artikel 9 under första halvåret 2023

Efter att tidigare ha undersökt utvecklingen för Nordenbaserade aktie- och räntefonder som klassificeras enligt...

Dags att ge feedback om ESRS

Den 9 juni publicerade EU-kommissionen det efterlängtade utkastet till en delegerad förordning som kompletterar...