Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Tidigare Seminarier & Workshops

Bibliotek

TEMA

Från Webben

IEAs rapport

En ny rapport från International Energy Agency (IEA) visar att genomförda åtaganden inte är...

Principer för gröna och sociala obligationer

International Capital Markets Association (ICMA) publicerade 2021 års upplaga av sin ”Green and Social...

UNICEF publicerar verktyg för integration av barns rättigheter i ESG-bedömningar

Barn utgör nästan en tredjedel av jordens befolkning men deras rättigheter beaktas inte specifikt...

Nya åtaganden i samband med President Bidens toppmöte

Vid President Bidens klimat-toppmöte den 22-23 april meddelade hans administration att USA har som...

SEC startar specialavdelning för klimat och ESG

USAs Securities and Exchange Commission (SEC) har meddelat att man kommer att skapa en...