Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Tidigare Seminarier & Workshops

Bibliotek

TEMA

Från Webben

Sveriges regering ska leverera en klimatplan 2023

Den svenska regeringen, oavsett utgången i valet 2022, förväntas leverera en långsiktig klimatplan under...

Nytt fokus för Norges Bank Investment Management (NBIM)

Då Norges Bank Investment Management (NBIM) är världens största statliga förmögenhetsfond, är det relevant...

En historisk vändpunkt för USA

Den sjunde augusti antog den amerikanska senaten lagförslaget ”Inflation Reduction Act” efter många kompromisser....

Behövs hållbarhetschefer?

Styrningen inom investeringsorganisationer måste utvecklas i takt med att hållbarhet blir allt viktigare i...

Europeiska myndigheter försöker klargöra SFDR

Startdatumet för att anta förordningen om hållbar finansiell information (SFDR) enligt den delegerade förordning...