Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Tidigare Seminarier & Workshops

Bibliotek

TEMA

Från Webben

Finansinspektionen granskar fonders klassificering enligt SFDR

I början av oktober publicerade Finansinspektionen (FI), en rapport som redovisar resultatet av en...

TPI tillkännager Global Climate Transition Center

Inför Glasgow COP-26 som i slutet av oktober tillkännagav Transition Pathway Initiative (TPI), en...

IMF varnar för finansiella risker pga klimatomställningen

Inför FN:s 26:e klimatkonferens för parterna (COP26) 31 oktober till 12 november 2021 i...

Europeiska kommissionen publicerar ramar för gröna obligationer

EU-kommissionen har antagit ett ramverk för gröna obligationer. Ramverket är det senaste steget mot...

Rapport identifierar 8 kanaler för ESG -risker i banker

Att förstå ESG-risker, hur de påverkar samhället, den roll banksektorn spelar, hur den integrerar...