Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Tidigare Seminarier & Workshops

Bibliotek

TEMA

Från Webben

Etikrådet ökar transparensen i sin dialog

AP-fondernas etikråd (Etikrådet), som bedriver dialoger med globala bolag på uppdrag av AP-fonderna, presenterade...

EFRAG föreslår dubbla standarder för väsentlighet

Den 29 april publicerade European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ett första utkast till...

Financial Stability Board (FSB)  inbjuder till synpunkter på sitt rekommendationsutkast

I slutet av april publicerade FSB ett rapportutkast med rekommendationer gällande finansiella risker kopplade...

EU:s regeringar godkänner koldioxidskatt

Tisdagen den 16 mars kom Europarådet överens om förordningen om Carbon Border Adjustment Mechanism...

CDP efterlyser transparenta övergångsplaner

Den globala icke-vinstdrivande plattformen CDP anses ha världens största miljödatabas. De poäng som organisationen...