Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Swesifs medlemsundersökning och dess utfall

Under augusti i år genomförde vi på Swesif en medlemsundersökning där ni medlemmar, via era huvudansvariga, erbjöds att svara på åtta frågor avseende vår...

Hur kan investerare och företag använda FNs hållbarhetsmål i sin rapportering?

Se filmen som sammanfattar resultaten av Dansifs, Finsifs och Swesifs rapport "Investor Reporting on the Sustainable Development Goals", som publicerades av Swesif i februari...

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

Årsbrev: Kunskap, samverkan och perspektiv

Hej Swesif-medlem! Ännu ett Swesif-år har passerat! Under 2019 anslöt sig flera medlemmar och vid årsslutet kunde vi summera till 108. Bredden i vår medlemsbas...

Tidigare Seminarier & Workshops

EUs taxonomi – ur ett användarperspektiv

Den 1 oktober arrangerade Swesif ett webinarium om vad EUs taxonomi betyder i praktiken för kapitalmarknadens olika aktörer - analytiker, förvaltare och företag. Inbjudna...

Hållbart mode och textil – viktigt fokusområde för investerare

På ett webbinarium arrangerat av Swesif tillsammans med Mistra den 1 september presenterade Mistra rapporten ”Investor brief: Sustainability in textiles and fashion”. Åsa Östlund tidigare...

Investerare och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter

Swesif höll den 25 augusti tillsammans med AP2 ett webbinarium om FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I en diskussion modererad av...

Företag och investerare i kamp mot global näringsbrist

Den 10 juni arrangerade Swesif ett webinar kring ett kritiskt ämne som investerare ännu så länge inte ägnat så mycket uppmärksamhet, nämligen global näringsbrist....

Bibliotek

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

TEMA

EUs taxonomi – ur ett användarperspektiv

Den 1 oktober arrangerade Swesif ett webinarium om vad EUs taxonomi betyder i praktiken för kapitalmarknadens olika aktörer - analytiker, förvaltare och företag. Inbjudna...

Fossila energiföretag når inte 2°C målet

Den senaste rapporten från Transition Pathways Initiative (TPI) visar att inget av de stora fossila energiföretagen ligger i linje med den utveckling som krävs...

UN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi

PRI har publicerat en handbok med fallstudier i hur taxonomin kan implementeras. För att hjälpa de institutioner som behöver anpassa sig till taxonomin har...

En kartläggning av hållbara Fintech-företag

På konferensen Copenhagen Fintech Week, presenterade Implement Consulting Group rapporten ”Deciphering the Nordic Impact Map”, som har till avsikt att reda ut sambanden mellan...

Från Webben

Fossila energiföretag når inte 2°C målet

Den senaste rapporten från Transition Pathways Initiative (TPI) visar att inget av de stora...

UN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi

PRI har publicerat en handbok med fallstudier i hur taxonomin kan implementeras. För att...

En kartläggning av hållbara Fintech-företag

På konferensen Copenhagen Fintech Week, presenterade Implement Consulting Group rapporten ”Deciphering the Nordic Impact...

Pandemin tycks skapa ökad medvetenhet om fördelar med mångfald

När Refinitiv redovisade vilka 100 företag som ligger i toppen av deras Diversity &...

Eurosif gör en tabbe

Eurosif publicerade ett oväntat kritiskt svar till the European Supervisory Authorities (ESAs) angående dess...