Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Swesifs medlemsundersökning och dess utfall

Under augusti i år genomförde vi på Swesif en medlemsundersökning där ni medlemmar, via era huvudansvariga, erbjöds att svara på åtta frågor avseende vår...

Hur kan investerare och företag använda FNs hållbarhetsmål i sin rapportering?

Se filmen som sammanfattar resultaten av Dansifs, Finsifs och Swesifs rapport "Investor Reporting on the Sustainable Development Goals", som publicerades av Swesif i februari...

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

Årsbrev: Kunskap, samverkan och perspektiv

Hej Swesif-medlem! Ännu ett Swesif-år har passerat! Under 2019 anslöt sig flera medlemmar och vid årsslutet kunde vi summera till 108. Bredden i vår medlemsbas...

Tidigare Seminarier & Workshops

Corporate climate lobbying – Why does it matter and what are investors’ expectations on companies?

Under senare år har investerare blivit mer medvetna om det inflytande som företag och deras intresseorganisationer har på den globala klimatpolitiken. Frågan om företags...

Den blå tråden – kapitalförvaltning och den globala vattenkrisen

Vatten är en snabbt växande risk för företag över hela världen som investerare måste bli bättre på att analysera. Tillsammans med SIWI bedriver därför...

Investor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara investeringar

Den 24 november arrangerade Swesif tillsammans med Mistra ett webbinarium kring Mistras lansering av sin "Investor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara...

EUs taxonomi – ur ett användarperspektiv

Den 1 oktober arrangerade Swesif ett webinarium om vad EUs taxonomi betyder i praktiken för kapitalmarknadens olika aktörer - analytiker, förvaltare och företag. Inbjudna...

Bibliotek

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

TEMA

Investor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara investeringar

Den 24 november arrangerade Swesif tillsammans med Mistra ett webbinarium kring Mistras lansering av sin "Investor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara...

Swesifs medlemsundersökning och dess utfall

Under augusti i år genomförde vi på Swesif en medlemsundersökning där ni medlemmar, via era huvudansvariga, erbjöds att svara på åtta frågor avseende vår...

Covid-19 & jämställdhet – Kan krisen göra bolag mer lönsamma och hållbara?

Kvinnor drabbas hårdare än män av Covid-19 Jämställdhet mellan könen är långt ifrån en självklarhet och utvecklingen mot att överbrygga gapet har varit haltande de...

TPI i practice – Case studies from global investors

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)    

Från Webben

Fossila energiföretag når inte 2°C målet

Den senaste rapporten från Transition Pathways Initiative (TPI) visar att inget av de stora...

UN PRI publicerar fallstudier i EU taxonomi

PRI har publicerat en handbok med fallstudier i hur taxonomin kan implementeras. För att...

En kartläggning av hållbara Fintech-företag

På konferensen Copenhagen Fintech Week, presenterade Implement Consulting Group rapporten ”Deciphering the Nordic Impact...

Pandemin tycks skapa ökad medvetenhet om fördelar med mångfald

När Refinitiv redovisade vilka 100 företag som ligger i toppen av deras Diversity &...

Eurosif gör en tabbe

Eurosif publicerade ett oväntat kritiskt svar till the European Supervisory Authorities (ESAs) angående dess...