Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

Årsbrev: Kunskap, samverkan och perspektiv

Hej Swesif-medlem! Ännu ett Swesif-år har passerat! Under 2019 anslöt sig flera medlemmar och vid årsslutet kunde vi summera till 108. Bredden i vår medlemsbas...

Hållbarhetsprofilen uppdateras den 11 november 2019

For our English speaking readers, please see further below. Hållbarhetsprofilen ändras den 11 november 2019 Flera övergripande förändringar görs nu i Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation,...

Ny studie: Så ska finansmarknaden bli mer långsiktig

En ny studie från Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Swesif visar att hälften av finansanalytikerna på köpsidan och bolagens investor relations-ansvariga anser att...

Tidigare Seminarier & Workshops

Investerares möjligheter att verka för barns rättigheter

På Swesifs frukostmöte den 5 mars berättade Lulu Li från UNICEF och Tytti Kaasinen från Sustainalytics om sitt gemensamma arbete med att ta fram...

Kan aktivt ägarskap göra skillnad? Vad säger forskningen?

Den 18 februari arrangerade Swesif ett seminarium på temat aktivt ägarskap för hållbar utveckling. Emma Sjöström, forskare vid Misum, Mistra Center for Sustainable Markets,...

TPI – Ett stöd för investerare att utvärdera koldioxidtunga bolags strävan att bli fossilfria

På ett seminarium, anordnat av Swesif den 3 februari 2020, berättade Nadine Viel Lamare, Director för TPI, hur organisationen kan hjälpa investerare att utvärdera...

Kan Fintech och ny Teknologi öka Takten i Samhällets Hållbarhetsomställning?

Stockholm Green Digital Finance (SGDF) startades 2017 med uppdrag att påskynda grön finansiering och gröna investeringar genom fintech-lösningar. Cecilia Repinski, som är VD, berättade...

Bibliotek

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

ESMA bekräftar överavkastning för ESG-index

I sin rapport om trender, risker och sårbarheter konstaterar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ESG-index har överträffat sina konventionella jämförelseindex. I rapporten konstateras...

TEMA

Samråd om aktionsplanen för hållbar finansiering

Onsdagen den 8 april lanserade EU Kommissionen en konsultation om den förnyade strategin för hållbar finansiering. Den förnyade strategin, baserad på handlingsplanen från 2018...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

En inblick i Dansifs agenda

The Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) grundades formellt under 2019 efter att ha fungerat som ett informellt närverk i flera år. Medlemmar i GSIA...

Investerares möjligheter att verka för barns rättigheter

På Swesifs frukostmöte den 5 mars berättade Lulu Li från UNICEF och Tytti Kaasinen från Sustainalytics om sitt gemensamma arbete med att ta fram...

Från Webben

Datakvalitet en utmaning för ESG-anpassade indexprodukter

Passiva investeringsprodukter fortsätter att öka i popularitet. Även ESG-anpassade indexprodukter ser en kraftig tillväxt....

EUs Ministerråd har antagit Taxonomin

Onsdagen den 15 april antog EUs Ministerråd förordningen om Taxonomin, det EU-omfattande klassificeringssystem som...

Samråd om aktionsplanen för hållbar finansiering

Onsdagen den 8 april lanserade EU Kommissionen en konsultation om den förnyade strategin för...

FCA föreslår nya krav på klimatinformation

Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet, FCA, har offentliggjort förslag som beskriver nya klimatrelaterade informationskrav för sk...

TEG-slutrapporten sätter en snäv tidsplan

Den 9 mars offentliggjorde EU-kommissionen de slutliga rekommendationerna från den tekniska expertgruppen för EU:s...