Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

Årsbrev: Kunskap, samverkan och perspektiv

Hej Swesif-medlem! Ännu ett Swesif-år har passerat! Under 2019 anslöt sig flera medlemmar och vid årsslutet kunde vi summera till 108. Bredden i vår medlemsbas...

Hållbarhetsprofilen uppdateras den 11 november 2019

For our English speaking readers, please see further below. Hållbarhetsprofilen ändras den 11 november 2019 Flera övergripande förändringar görs nu i Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation,...

Ny studie: Så ska finansmarknaden bli mer långsiktig

En ny studie från Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Swesif visar att hälften av finansanalytikerna på köpsidan och bolagens investor relations-ansvariga anser att...

Tidigare Seminarier & Workshops

Företag och investerare i kamp mot global näringsbrist

Den 10 juni arrangerade Swesif ett webinar kring ett kritiskt ämne som investerare ännu så länge inte ägnat så mycket uppmärksamhet, nämligen global näringsbrist....

Coronapandemin, Geopolitik och miljöfrågor

Den 27 maj anordnade Swesif tillsammans med Mistra en diskussion kring geopolitik och miljöpolicy kopplat till Coronapandemin. Under ledning av Mattias Sundling, Chief equity...

Investerares möjligheter att verka för barns rättigheter

På Swesifs frukostmöte den 5 mars berättade Lulu Li från UNICEF och Tytti Kaasinen från Sustainalytics om sitt gemensamma arbete med att ta fram...

Kan aktivt ägarskap göra skillnad? Vad säger forskningen?

Den 18 februari arrangerade Swesif ett seminarium på temat aktivt ägarskap för hållbar utveckling. Emma Sjöström, forskare vid Misum, Mistra Center for Sustainable Markets,...

Bibliotek

Lästips – Sommar 2020

Botanisera bland Swesifs styrelseledamöters tips för sommarens bästa läsning. ”I och med att jag gillar ett aktivt liv så är sova kanske något som jag...

TPI, State of Transition Report, 2020

Ursprungligen publicerad av Transition Pathway Initiative (TPI)  

Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Föreningarna...

TEMA

Pressmeddelande: Fortsatt Hög Aktivitetsnivå & Ny Styrelse

Pressmeddelande den 8 juni 2020 Swesif (Sveriges forum för hållbara och ansvarsfulla investeringar) har fått en ny styrelse, i och med årsstämman den 29 maj....

Coronapandemin, Geopolitik och miljöfrågor

Den 27 maj anordnade Swesif tillsammans med Mistra en diskussion kring geopolitik och miljöpolicy kopplat till Coronapandemin. Under ledning av Mattias Sundling, Chief equity...

Mänskliga Rättigheter Ignoreras av Många Investerare

Den 14 maj publicerade ShareAction en rapport som visade att 70% av världens största kapitalförvaltare inte har någon policy för att utesluta eller engagera...

Innebörden av Expertgruppens (TEG) Lagförslag

När EU undertecknade Parisavtalet om klimatförändringar och FNs Agenda 2030 åtog sig unionen att arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling. EU Kommissionen introducerade begreppet...

Från Webben

Mänskliga Rättigheter Ignoreras av Många Investerare

Den 14 maj publicerade ShareAction en rapport som visade att 70% av världens största...

Studie Ifrågasätter Hållbarhetseffekter av Medlemskap i PRI

I en akademisk rapport skriven av professor Soohun Kim, Georgia Institute of Technology, och...

Datakvalitet en utmaning för ESG-anpassade indexprodukter

Passiva investeringsprodukter fortsätter att öka i popularitet. Även ESG-anpassade indexprodukter ser en kraftig tillväxt....

EUs Ministerråd har antagit Taxonomin

Onsdagen den 15 april antog EUs Ministerråd förordningen om Taxonomin, det EU-omfattande klassificeringssystem som...

Samråd om aktionsplanen för hållbar finansiering

Onsdagen den 8 april lanserade EU Kommissionen en konsultation om den förnyade strategin för...