Läsvärt

Definition och referens

Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Ordlista

Nyheter

Tidigare Seminarier & Workshops

Bibliotek

TEMA

Från Webben

Införandet av EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

Nästan tre år av förberedelser låg bakom införandet av EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation...

Nordiska tillsynsmyndigheters reaktion på SFDR

Införandet av SFDR fick direkt effekter i det finansiella systemet eftersom både kapitalförvaltare och...

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) lanserar ramverk för minskade koldioxidnivåer

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) lanserade ”Net Zero Investment Framework”. Investeringsinitiativet...

Ökade klimatkrav på årets bolagsstämmor

Investerarinitiativet Climate Action 100+ tillkännagav att dess undertecknare avser att höja ribban för företagens...

ECB startar centrum för klimatförändringar

I ett anförande den 25e januari talade Europeiska Centralbankschefen, Christine Lagarde, bland annat om risken för att...