EU-tillsynsmyndigheternas slutord om Greenwashing

I maj 2022 bad Europeiska kommissionen (EC) de tre europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) att hjälpa till att definiera och ta itu med greenwashing på de finansiella marknaderna. Efter att ha producerat en preliminär rapport i juni 2023, publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) sin slutrapport den 4 juni 2024.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleNordiska investerare stödjer Climate Action 100+
Next articleVad kommer det nya Europaparlamentet att göra för hållbar finansiering?