Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Den långsiktiga målsättningen är att:

  • Öka kunskapen om hållbara investeringar
  • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
  • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
  • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU
  • Bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar

Vi uppnår dessa mål genom:

  • Arrangemang av seminarier, rundabordssamtal, medlemsluncher etc. kring aktuella frågor
  • Framtagande och publicering av statistik över svenska hållbara investeringar vartannat år
  • Samarbete med Eurosif och nationella SIF-organisationer
  • Bidra till den allmänna debatten genom t ex pressaktiviteter
  • Utveckling av webbaserade aktiviteter, såsom hemsida, virtuell mötesplats, etc samt närvaro och aktivitet på sociala medier.