OM SWESIF

SYFTE OCH MÅL

Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte.

Vårt syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Swesif erbjuder medlemmar:

Nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor

Möjlighet att engagera sig i forumets forsknings-och utvecklingsprojekt

Löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling

Samverkan där möjligt med Swesifs nordiska och europeiska systerföreningar

Så arbetar Swesif

I arbetet utgår vi ifrån tre ledord:

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

Mångfald och ibland oväntade möten berikar

Vi vill driva en hållbar utveckling i finansbranschen

Kunskap

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet. Vår övertygelse är att insikter om grundläggande hållbarhetsperspektiv hjälper oss att navigera i en snabb utveckling på hållbarhetsområdet och att skapa meningsfulla strategier i våra investeringar. En hög kunskapsnivå bygger också ökat förtroende från omvärlden.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala hållbarhetsperspektiv

Vad hållbarhetsagendan handlar om, vad som händer i den reala ekonomin och hur det påverkar den finansiella, och vice versa.

Hållbar finansmarknad

Vad som händer på marknaden i form av politik, regleringar och frivilliga initiativ, som syftar till att öka finansmarknadens bidrag till en hållbar utveckling.

Hållbart värdeskapande

Hur vi som praktiker kan omsätta hållbarhetsperspektiv och nya ramverk i vårt dagliga arbete och uppdrag.

Som medlem erbjuds du ett brett utbud av kunskapsseminarier. Har du en idé om tema eller talare för våra kommande seminarier, välkommen att höra av dig.

Du kan också engagera dig i olika utvecklingsprojekt och tematiska fokusområden.

Här på hemsidan delar vi löpande aktuell och relevant kunskap. Har du tips på rapporter eller artiklar, hör gärna av dig!

Samverkan

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverk av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer. Dialogen är förtroendefull, konstruktiv och utan kommersiella förtecken.

Vi samverkar ofta med aktörer utanför medlemskretsen, som akademin och intresseorganisationer, samt med våra nordiska och internationella systerorganisationer.

Samverkan avspeglas också i våra seminarier där vi bygger kunskap och utforskar perspektiv tillsammans. Det märks också i utvecklingsprojekt och tematiska fokusområden, där nya relationer skapas.

Har du som medlem eller annan intressent en idé om samverkan eller nätverkande? Hör av dig!

Utveckling

Swesif är ett forum för en mängd olika intressenter inom hållbara investeringar i Sverige. Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda. Genom våra seminarier, utvecklingsprojekt och tematiska fokusområden vill vi utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten.

Våra medlemmar har kommit olika långt på sin resa och har olika utgångspunkt i sitt arbete. Perspektiven och drivkrafterna kan se olika ut, något vi vill belysa och göra till en fördel. De som kommit längre kan inspirera de som vill ta nästa steg. Ibland är det en fördel att standardisera, ibland kan det gynna utvecklingen att vi agerar olika.

Swesif talar därmed sällan med en röst i enskilda frågor, men kan bidra till diskussionen med viktiga perspektiv på hållbara investeringar, kännedom om marknaden, aktörsrollerna och olika typer av strategier, samt dela med oss av egen och andras forskning.

Om du som medlem eller extern intressent vill ställa frågor eller diskutera olika perspektiv av hållbara investeringar, välkommen att höra av dig. Antingen kan vi svara direkt eller kanske sätta dig i kontakt med lämplig person i vårt breda nätverk!

Organisation

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Jennie Ahrén (ordförande) Tundra Fonder
Alexandra Frenander, Folksam
Allan Emanuelsson, Danske Bank
Anette Carmelius (kassör) Öhman Fonder
Cecilia Cisana, Sustainalytics
Edson Fonseca, Schroders
Lingyi Lu, Söderberg & Partner
Per Josephson, Harvest Advokatbyrå
Victoria Lidén, Storebrand
Lär känna Swesifs styrelse

Valberedningen

Anna Strömberg, Carnegie Fonder
Fredric Nyström, AP3
Kristofer Dreiman, Länsförsäkringar

sekretariat

KANSLIET

För den löpande verksamheten i föreningen svarar Swesif:s kansli. Huvuduppgift är att arrangera olika typer av aktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

Kansliet skötes av Big Green Tree Media AB

Kommunikation

NordSIP - Big Green Tree Media AB

Ekonomi

Resursmäklare M Rosén HB

Revisor

Bengt Bergshem, Bergshem Revision AB

Hitta kontaktdetaljer

DOKUMENTATION

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Tidigare Verksamhetsberättelser

Swesifs Stadgar

Integritetspolicy