Hållbarhetsprofilen

Om hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. HP är ett komplement till fondfaktabladet.

Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration; informationen i HP fylls i av fondbolagen och har inte granskats eller godkänts av Swesif. Swesif står endast för format och riktlinjer för Hållbarhetsprofilen.

HP är inte en certifiering, märkning eller kvalitetsstämpel. HP skall enbart ses som en informationsstandard som ger fondbolag möjlighet att på ett branschenhetligt sätt redovisa hur deras fonder beaktar hållbarhet.

Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen och implementerades på Pensionsmyndighetens fondtorg 2013 och är ett obligatorium för fonder med Miljö/Etisk märkning.

Sedan 2018 utvecklas Hållbarhetsprofilen (HP) i samarbete med Fondbolagens förening. Detta innebär att Hållbarhetsprofilens innehåll anpassas efter Fondbolagens förenings Standard för hållbarhetsinformation i Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information.

Den senaste uppdateringen av Hållbarhetsprofilen är gjord enligt Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information som uppdaterades den 4 september 2019.

Swesif har startat en projektgrupp avseende uppdatering av Hållbarhetsprofilen till SFDR-standard och detta arbete kommer att pågå under 2021. Mer information finns att läsa här

Alla Hållbarhetsprofiler finns samlade på Hållbarhetsprofilens websidan. Profilerna publiceras även på flera fondtorg.

Anslutning till hållbarhetsprofilen

För anslutning till Hållbarhetsprofilen tecknas avtal med Digia avseende tillgång till tjänsten. Digia är systemleverantör och ansvarar för teknisk drift och support till fondbolagen, fondplattformarna och Pensionsmyndigheten.

Kostnad

Denna lösning finansieras av fondbolagen i form av en månatlig licensavgift. Avgiften är beroende av antalet fonder som är anslutna till HP, enligt följande:

1-5 fonder anslutna till HP: 750 kr per månad.

>5 fonder anslutna till HP: 1 500 kr per månad.

Avgiften är oberoende frekvens på spridning av informationen, d.v.s. oberoende av antalet mottagare av informationen.

Riktlinjer och mall

Riktlinjer för Hållbarhetsprofilen på Svenska

Instruction on how to complete Hållbarhetsprofilen in English

Mall för Hållbarhetsprofilen på Svenska

Template for Hållbarhetsprofilen in English

Kontakt

För frågor runt anslutning och avtal, var god kontakta Digia: Björn Temin eller Bengt Rodehav.

Läs mer här vid praktiska frågor om anslutnings processen eller kontakta Swesifs kansli.

För support kontakta Digia här.

Senaste Pressmeddelande

Hållbarhetsprofilen på väg mot 2022

Tack vare Swesifs fantastiska medlemsrepresentanter, där Peter Beckman, Senait Asgede och Sara Ellsäter gjort en särskilt stor insats, går arbetet med att vidareutveckla Hållbarhetsprofilen...

Hållbarhetsprofilen anpassad till SFDR 2021

Nedan disclaimer är nu införd på den befintliga Hållbarhetsprofilen, där möjlighet finns att länka till fondens aktuella regulatoriska information enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation...

Vidareutveckling av Hållbarhetsprofilen

Första nivån i disclosure-förordningen, som är en del av EU:s regelverk, trädde i kraft den 10 mars i år. Nivå två gäller från 1...

Vad händer med Hållbarhetsprofilen när EUs nya regelverk kommer på plats?

Vad har hänt? Disclosure-förordningen, som är en del av EU:s regelverk, träder i kraft under 2021. Den första nivån redan den 10 mars och nivå...

Hållbarhetsprofilen uppdateras den 11 november 2019

For our English speaking readers, please see further below. Hållbarhetsprofilen ändras den 11 november 2019 Flera övergripande förändringar görs nu i Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation,...

Hållbarhetsprofilen anpassas efter ny standard

For information in English, please see further below. Med anledning av att hållbarhetsinformation om fonder omfattas av lagkrav från och med den 1 januari 2018...