Hållbarhetsprofilen

Om Swesif hållbarhetsprofilen

Swesif Hållbarhetsprofilen (HP) skapades redan 2011 och har sedan dess vidareutvecklats via två större uppgraderingar. Inom Swesif pågår nu ett projekt avseende ytterligare en uppgradering av HP.

Från den 10 mars 2021 finns ett nytt gemensamt EU-rapporteringskrav för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Uppgraderingen är ett led i arbetet med att anpassa HP efter SFDR och dess krav på så kallade artikel 6-, 8- och 9-fonder. Uppgraderingen innebär också att HP blir mer användarvänlig och framgent är förhoppningen att även göra den kompatibel med den standardiserade mall som fondbolag redan använder gentemot distributörer, EET (European ESG Template).

Den nya versionen av Hållbarhetsprofilen lanseras den 1 februari 2023. Du är välkommen att anmäla dig till vårt Release-mingel här.

De medlemsrepresentanter som är engagerade i projektet är:

Styrgruppen
Susanne Bolin Gärtner, Danske Bank
Anette Carmelius, Öhman Fonder

Datagruppen
Cecilia Cisana, Sustainanalytics
Adam Månsson, MSCI
Oskar Nilsson, MSCI
Karl Marthon, PM
Tord Andersson, RVA Consulting

Rapporteringsexperter i Datagruppen
Jennie Ahrén, Tundrafonder
Edson Fonseca, Schroders
Stine Lehmann Schack, Danske bank
Erik Eklund, Pensionera
Gabriel Lundström, SEB
Anna Östman, Storebrand Fonder
Jalil El Khalifi, ISS-ESG

Textgruppen
Senait Asgede, Amundi
Sara Ellsäter, Sustainable Finance Consulting (AMF)
Peter Beckman, Atlant Fonder
Anette Broberg, PM
Erik Larsson, PM

Juridik
Per Josephson, Harvest advokatbyrå
Emma Olsson, Harvest advokatbyrå
Mikaela Reinhammar, Cederquist Advokatbyrå


Mer information om projektgruppens arbete finns att läsa här.
Mer information för HP användare finns att läsa här.

Swesif Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. HP är ett komplement till fondfaktabladet.

HPs syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

HP är en självdeklaration; informationen i HP fylls i av fondbolagen och har inte granskats eller godkänts av Swesif. Swesif står endast för format och riktlinjer för Hållbarhetsprofilen.

HP är inte en certifiering, märkning eller kvalitetsstämpel. HP skall enbart ses som en informationsstandard som ger fondbolag möjlighet att på ett branschenhetligt sätt redovisa hur deras fonder beaktar hållbarhet.

Alla Hållbarhetsprofiler finns samlade på Hållbarhetsprofilens webbsida. Profilerna publiceras även på flera fondtorg.

Anslutning till Swesif hållbarhetsprofilen

För anslutning till Hållbarhetsprofilen tecknas avtal med Digia avseende tillgång till tjänsten. Digia är systemleverantör och ansvarar för teknisk drift och support till fondbolagen, fondplattformarna och Pensionsmyndigheten.

pris

Denna lösning finansieras av fondbolagen i form av en månatlig licensavgift. Avgiften är beroende av antalet fonder som är anslutna till HP, enligt följande:

1-5 fonder anslutna till HP: 750 kr per månad.

>5 fonder anslutna till HP: 1 500 kr per månad.

Avgiften är oberoende frekvens på spridning av informationen, d.v.s. oberoende av antalet mottagare av informationen.

Mallar, Användarguider och Begreppsförklaringar

Hållbarhetsprofilen mall, svenska

Användarguide till Swesif HP, svenska

Förklaringar hållbarhetsbegrepp, svenska

Hållbarhetsprofilen template, english

Guidelines to Swesif HP, english

Clarification of Sustainability Factors, english

Kontakt

För frågor runt anslutning och avtal, var god kontakta Digia: Björn Temin eller Bengt Rodehav.

Läs mer här vid praktiska frågor om anslutnings processen eller kontakta Swesifs kansli.

För support kontakta Digia här.

Senaste Pressmeddelande

Pressmeddelande: Nya Swesif Hållbarhetsprofilen lanseras för bättre användarvänlighet

Swesif, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar, lanserar idag en uppgradering av ”nya” Swesif Hållbarhetsprofilen (HP). Hållbarhetsprofilen 2023 är anpassad till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade...

Förberedelser inför uppgradering av Hållbarhetsprofilen den 1 februari 2023

Den 1 februari 2023 kommer en uppgradering av Swesif Hållbarhetsprofil (HP) att ske. Den nya versionen är ett led i arbetet med att anpassa...

Swesif Hållbarhetsprofilen 2023

1. Vad är syftet med projekt Swesif Hållbarhetsprofilen 2023? Medan EUs nya regelverk kring hållbara investeringar syftar till att säkerställa korrekt och fullständig information från...

Hållbarhetsprofilen på väg mot 2022

Tack vare Swesifs fantastiska medlemsrepresentanter, där Peter Beckman, Senait Asgede och Sara Ellsäter gjort en särskilt stor insats, går arbetet med att vidareutveckla Hållbarhetsprofilen...

Hållbarhetsprofilen anpassad till SFDR 2021

Nedan disclaimer är nu införd på den befintliga Hållbarhetsprofilen, där möjlighet finns att länka till fondens aktuella regulatoriska information enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation...

Vidareutveckling av Hållbarhetsprofilen

Första nivån i disclosure-förordningen, som är en del av EU:s regelverk, trädde i kraft den 10 mars i år. Nivå två gäller från 1...