Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. HP är ett komplement till fondfaktabladet.

Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration; informationen i HP fylls i av fondbolagen och har inte granskats eller godkänts av Swesif. Swesif står endast för format och riktlinjer för Hållbarhetsprofilen.

HP är inte en certifiering, märkning eller kvalitetsstämpel. HP skall enbart ses som en informationsstandard som ger fondbolag möjlighet att på ett branschenhetligt sätt redovisa hur deras fonder beaktar hållbarhet.

Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen och implementerades på Pensionsmyndighetens fondtorg 2013 och är ett obligatorium för fonder med Miljö/Etisk märkning.

Sedan 2018 utvecklas Hållbarhetsprofilen (HP) i samarbete med Fondbolagens förening. Detta innebär att Hållbarhetsprofilens innehåll anpassas efter Fondbolagens förenings Standard för hållbarhetsinformation i Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information. Den senaste uppdateringen av Hållbarhetsprofilen är gjord enligt Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information som uppdaterades den 4 september 2019.

Vid frågor om Hållbarhetsprofilen, se Frågor & Svar eller kontakta swesif@swesif.org.

Vid frågor om anslutning till Hållbarhetsprofilen, se Anslut dig till Hållbarhetsprofilen eller kontakta Digia:

Björn Temin, e-post: Bjorn.Temin@digia.com
Bengt Rodehav, e-mail: Bengt.Rodehav@digia.com,
Digia Support, e-post: support.sweden@digia.com

Nedan finner du relevant information om Hållbarhetsprofilen (senast uppdaterat 11 november 2019)

För att se samtliga fonder som har hållbarhetsprofiler se hemsidan för Hållbarhetsprofilen här: www.hallbarhetsprofilen.se

Se pressmeddelanden och viktiga nyheter om Hållbarhetsprofilen här