Förberedelser inför uppgradering av Hållbarhetsprofilen den 1 februari 2023

Den 1 februari 2023 kommer en uppgradering av Swesif Hållbarhetsprofil (HP) att ske. Den nya versionen är ett led i arbetet med att anpassa HP efter SFDR och dess klassificeringar i artikel 6, 8 och 9 fonder. Uppgraderingen innebär också att HP blir mer användarvänlig och kompatibel med EU:s standardiserade mall (European ESG Template, EET).  

Från den 10 mars 2021 finns ett nytt gemensamt EU-rapporteringskrav för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

HP skapades redan 2011 och har sedan dess vidareutvecklats via två större uppgraderingar. HP syftar till att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om och kunna jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Samt beskriver hur fondbolag arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar i sin förvaltning.

För anslutning till Hållbarhetsprofilen tecknas avtal med Digia avseende tillgång till tjänsten. Digia är systemleverantör och ansvarar för teknisk drift och support till fondbolagen, fondplattformarna och Pensionsmyndigheten.

För frågor runt anslutning och avtal, var god kontakta Digia: Björn Temin eller Bengt Rodehav.

Klicka här för att läsa hela utskicket, samt se hur fondbolag redan nu kan börja förbereda sig för denna uppgradering.

Previous articleTredje kvartalet 2022 på Swesif
Next articleEFRAG enas om den första uppsättningen rapporteringsstandarder