EFRAG enas om den första uppsättningen rapporteringsstandarder

Konturerna av EU:s ramverk för hållbarhetsrapportering blir snabbt allt skarpare och mer precisa. Förra veckan antog Europaparlamentet direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD). Den 15 november nådde EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) en överenskommelse om den första uppsättningen av förslag till europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) som ska överlämnas till Europeiska kommissionen. Syftet med ESRS är att fastställa de allmänna krav som företagen måste uppfylla när de utarbetar och presenterar hållbarhetsrelaterad information enligt redovisningsdirektivet, ändrat genom CSRD.

Läs vidare på engelska här

Previous articleFörberedelser inför uppgradering av Hållbarhetsprofilen den 1 februari 2023
Next articleEFRAG enas om den första uppsättningen rapporteringsstandarder