Ansökan om Medlemskap

Ansök genom att fylla i Swesif:s formulär för ansökan om medlemskap. Om du inte kan fylla in det webbaserade formuläret, kan du ladda ner ansökan, som finns längst ner på den här sidan, och skicka in den via epost eller post.

Innan du ansöker, vänligen läs informationen om medlemskapskriterier och avgifter här.

Ansökan om medlemskap i Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar

 • Ansökande Organisation

  Obs: enligt stadgarna måste en medlem vara en juridisk person
 • Kontaktperson

 • Faktureringsadress

  Obs: Fakturorna skickas via epost
 • Medlemskategori

 • Ansökningsfrågor

 • exempelvis: - bidra med kompetens i seminarier och arbetsgrupper (ange inom vilka områden) - driva projekt tillsammans med andra medlemmar - låna ut lokal till seminarier och möten
 • Godkännande

 • Swesifs logotyp ska endast användas för att signalera medlemskap i föreningen. I samband med användningen av logotypen ska det därför framgå att Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Vid ansökan om medlemskap accepterar ni även användarvillkoren för Swesifs logotyp.
 • Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (Swesif) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in. Swesif hanterar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som du hittar på Swesif:s websidan.
 • Härmed anmälar jag min organisation som medlem till Swesif och godkänner att all angiven information stämmer.
 • Er inskickade medlemsansökan kommer att behandlas av Swesif:s styrelse. Ni registreras som medlem i Swesif först efter att er ansökan godkänts av styrelsen och ni därefter har betalat medlemsavgiften. Tack för er ansökan!