Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Finansiering för Näringslivets klimatomställning – Förslag från industri, forskning och myndigheter

Online

Under slutet av 2020 och början av 2021 har arbetsgruppen för Finansiering inom samverkansprogrammet för Näringslivets klimatomställning arbetat med att ta fram, diskutera och dokumentera förslag på hur finansbranschen och finansmarknaden ska kunna stödja näringslivets klimatomställning på ett bättre, tydligare och mer transformativt sätt än idag. På seminariet kommer vi att presentera rapporten Finansiering för […]

AI, Climate and Finance

This virtual seminar will take place on MS Teams. More information will follow shortly.

Framtidens mat

Framtidens mat Utmaningar inom klimat och biologisk mångfald ställer frågan om vårt nuvarande livsmedelssystem på sin spets. För att möta utmaningarna behöver produktion och konsumtion av mat förändras i grunden. Vilka är problemen och utmaningarna? Vilka konsumentbeteenden kan främjas? Och hur kan hållbara investeringar förflytta oss i rätt riktning? Varmt välkommen på Mistra och Swesifs […]