Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Save the Date – Swesifs Årsstämma 2021

Online

Välkommen till Swesifs årsstämma den 12 mars. Dagordningen och handlingarna kommer att skickas ut i god tid före mötet. Observera att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmodagen, d.v.s. senast fredagen den 12 februari. Mötet hålls virtuellt på Teams. ANMÄLAN: Utskick där du kan anmäla dig kommer att skickas längre fram. Välkommen!