Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Release-mingel för Hållbarhetsprofilen

Downtown Camper Brunkebergstorg 9, Stockholm

Projektgruppen för Hållbarhetsprofilen har arbetat intensivt med att uppgradera Swesif Hållbarhetsprofilen under det gångna året. Vi är nu klara och vill, i samband med lanseringen, bjuda in alla till ett release-mingel. Vi hälsar hela projektgruppen och alla Swesif medlemmar varmt välkomna. Detta är ett bra tillfälle för er som redan är användare att få veta […]

Swesifs årsstämma 2023

KG10 Kungsgatan 8, Stockholm

Välkommen till Swesifs årsstämma den 29 mars! Dagordningen och handlingar kommer att skickas ut i god tid före mötet. Observera att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmodagen, d.v.s. senast onsdagen den 1 mars. Välkommen!

Medlemslunch: Klimatrisker i finansiella portföljer med Richard Busellato

KG10 Kungsgatan 8, Stockholm

Swesif bjuder in dig till medlemslunch för att nätverka och diskutera med andra medlemmar. Inledningsvis bjuds det på wrap, kaffe och kaka. Därefter kommer Richard Busellato att tala kring klimatrisker i finansiella portföljer och varför han menar att dagens portföljer är felkonsturerade för att hantera morgondagens risker. Avslutningsvis finns det tid för diskussion, frågor och mingel.   […]