Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Tillämpning av FN:s vägledande principer för investerare

Online

Välkomna på detta Swesif-webinar, arrangerat tillsammans med AP2, för att bli inspirerade och få stöd i hur investerare kan implementera FN:s vägledande principer. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter antogs redan 2011. Principerna omfattar alla bolag inom alla sektorer, såväl som investerare. Ändå så råder viss osäkerhet kring investerares ansvar samt hur investerare […]

Investor Brief för mode och textil – kunskap för hållbara investeringar

Vilka delar av värdekedjan för produktion av kläder och textil ger upphov till den största miljöpåverkan? Vilka frågor bör du som investerare ställa till bolagen? Vad är på gång inom policy när det gäller en mer cirkulär mode-sektor? Dessa frågor och fler kommer att belysas vid webbinariet som utgår från en ny investor brief med […]