Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Extrastämma 2024

Styrelsen i Swesif kallar medlemmarna till extrastämma den 5 juni 2024. Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av en eller två protokolljusterare […]

Swesif tipsar: NordicSIF 2024

Norsif is the proud host of NordicSIF 2024, 12 June in Oslo. An important meeting place for memebers of Dansif, Finsif, Swesif, IcelandSIF and Norsif. The purpose of this forum […]

Sommarmingel med Swesif

Varmt välkommen till Swesifs sommarmingel! Detta evenemang är en fantastisk möjlighet att nätverka med branschkollegor samt dela idéer och erfarenheter. Vi kommer även att berätta mer om Swesifs första halvår […]