Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Swesifs årsstämma 2024

KG10 Kungsgatan 8, Stockholm, Sverige

Välkommen till Swesifs årsstämma den 27 mars. Du är välkommen att delta på plats eller digitalt via MS Teams. Ange gärna ditt val i registreringsformuläret. Deltagare som har anmält sig digitalt kommer att få en länk samma dag. Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av en eller två protokolljusterare tillika […]

Swesif tipsar: Impact Investing: Investera med påverkan – vad är det?

IVA Grev Turegatan 16, Stockholm

Global Impact Investing Network (GIIN) är ett nätverk för investerare och företag runtom i världen. Den 11 april hälsar vi GINs VD Amit Buori välkommen till Stockholm och bjuder in till ett samtal. Vad är Impact Investing och hur fungerar det? Finns det fler sätt att investera med påverkan och vad betyder det för stora, […]

Swesif tipsar: SFL newsletter #1 – March 2024

Read the first SFL Newsletter of the year! The ambition is to give insights into what SFL does and highlight upcoming events. You can also register for their Partner Day on May 17th, with keynote speakers Caroline Flammer and Robert Eccles, both distinguished researchers and members of the SFL Scientific Advisory Board. Get the opportunity […]

Swesif tipsar: Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter

Den 21 maj får du möta ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället när de ger sina perspektiv på hur vi använder kunskap för att säkra vår gemensamma framtid. Formas knyter an till Sveriges kommande forsknings- och innovationsproposition och de utmaningar som forskning och innovation kan bidra till att lösa. Formas konferens är en […]

Medlemslunch: En studie av (oväntade) könsskillnader inom ett urval av mycket unga sparare

KG10 Kungsgatan 8, Stockholm, Sverige

Välkommen till ett lunchseminarium där Cecilia Hermansson, docent och forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH, berättar om hennes studie om oväntade könsskillnader inom ett urval av mycket unga sparare. Hon kommer bland annat att diskutera följande punkter: Könsskillnader med avseende på ålder, kapital och aktivitet Könsskillnader med avseende på portföljsammansättning Teoretiska implikationer Policy- och […]

Extrastämma 2024

Styrelsen i Swesif kallar medlemmarna till extrastämma den 5 juni 2024. Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare 4. Fastställande av röstlängd för stämma 5. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av dagordning 7. Beslut om stadgeändring […]

Swesif tipsar: NordicSIF 2024

Norsif is the proud host of NordicSIF 2024, 12 June in Oslo. An important meeting place for memebers of Dansif, Finsif, Swesif, IcelandSIF and Norsif. The purpose of this forum is to share ideas and thoughts among responsible Nordic investors and to find joint solutions for existing challenges. The NordicSIF 2024 Conference takes a closer […]

Sommarmingel med Swesif

GT30 Grev Turegatan 30, Stockholm

Varmt välkommen till årets sommarmingel med Swesif. Kvällen kommer spenderas på en innegård i centrala Stockholm. Det kommer finnas möjlighet att nätverka med andra medlemmar samt möjlighet att lyssna på en kort summering av EU-valet presenterat av Peter Alestig, Klimatjournalist på Dagens Nyheter. Kvällens agenda: 17:00 - Välkommen 17:30 - Peter Alestig delar sina insikter […]

Swesif tipsar: Eurosif Policy and Capacity Building Webinar

On 20 June, Eurosif will host the second in a series of quarterly policy and capacity building webinars aimed at members of national SIFs. In these sessions, members of the national SIFs can expect to get an overview of recent policy and political developments of relevance to sustainable finance and the different EU regulatory and […]

Swesif tipsar: Eurosif Invitation – Justice, Equity, Diversity and Inclusion Community of Practice

Eurosif coordinates a community of practice to help a diverse panel of asset managers/owners to develop and share best practices on investing through the Justice, Equity, Diversity and Inclusion (JEDI) lens. Topics discussed so far include why and how to integrate Diversity and Inclusion factors - specifically from a socioeconomic, racial, and ethnic origin perspective […]