Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

Swesif tipsar: Sustainable Investment Forum 2022

Eurosif is pleased to announce its partnership with Climate Action and UN-PRI for the fifth edition of Sustainable Investment Forum Europe 2022.  The Forum will offer both physical and digital benefits, with the 4-part event series welcoming the return of a 1-day in-person event in addition to 2 days online. Parts 1 & 2 will […]

Hållbar Ränte & Kreditförvaltning – Projektredovisning

Hos många investerare har hållbarhetsarbetet sitt ursprung inom aktiesidan, som ofta också får störst fokus när ESG-strategier, analys och påverkansarbete diskuteras. Detta trots att räntemarknaden globalt är tre gånger större än aktiemarknaden, och har möjlighet att direktfinansiera hållbara projekt. Swesif drev under 2021 ett projekt för att identifiera hur investerare arbetar med ESG inom kredit-och […]

Tema Reglering – Del 1 med Fokus på Fondbolagen

Online

Att begreppet hållbara investeringar blivit alltmer reglerat de senaste åren har knappast undgått någon. Fondbranschen har levt med första delen av EUs regelverk SFRD i ett drygt år, begreppen artikel 8 och 9, Principal Adverse Impact och Do No Significant Harm har börjat sjunka in och Finansinspektionen har börjat utöva tillsyn på artikel 9 fonderna. […]

Swesif tipsar: EU Taxonomy Implementation

Join us on 17 May, at 15.00 CET for a session providing an overview of PRI’s latest research on how investors are approaching taxonomy implementation. This webinar is aimed at practitioners involved in making EU Taxonomy disclosures. This webinar is aimed at practitioners involved in making EU taxonomy disclosures. The session will provide an overview […]

Swesif Tipsar – Finanssektorns allt större roll i klimatomställningen

Online

Klimatpolitiska rådet visar i 2022 års granskning att dagens samlade politik inte räcker för att vi ska nå klimatmålet 2045. En av rådets övergripande rekommendationer till regeringen är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås. Att såväl offentliga som privata investeringar inriktas mot fossilfria lösningar är avgörande för […]

Tema S i ESG – Del 1: Vapen i hållbara portföljer?

Online

Swesif inleder en seminarieserie på temat ”S i ESG”. Under pandemin har det blivit allt mer tydligt att de sociala aspekterna behöver komma mer i fokus. Det första eventet i serien kommer att handla om vapen. Kriget i Ukraina har introducerat en ny dimension i debatten om vapen som investering. Kan vapen fylla en samhällsfunktion […]

Swesif tipsar: Eurosif’s monthly update on Sustainable Finance Developments

Eurosif is inviting you to its monthly sustainable finance update. Each first Thursday of the month, these webinars are live-streamed on Eurosif's YouTube channel. In this monthly livestream session, you can expect, in less than 1 hour, to get an overview of recent policy and political developments of relevance to sustainable finance and the different […]

Swesif Tipsar: UN PRI Initiative – Advance

The PRI is launching a new stewardship initiative where institutional investors will work together to take action on human rights and social issues. Advance is a new stewardship initiative, where institutional investors will work together to take action on human rights and social issues. Investors will use their collective influence with companies and other decision-makers […]

NordicSIF 2022: The Ocean

The annual NordicSIF conference will this time focus on the Ocean and will take place in Harpa in Reykjavík on the 15th and 16th of June 2022. A diverse agenda with interesting speakers and workshops will be offered as we look into the sustainability of the ocean and its resources from the perspective of investors. […]

Tips från Eurosif: 4th Summer School on Sustainable Finance

Invitation to attend the 4th Summer School on Sustainable Finance, organized by the Joint Research Center (JRC) of the European Commission. This hybrid event will be taking place in Ispra, Italy on the 7th and 8th of July 2022. The agenda is not yet available, but all participants can expect to attend both academic sessions […]