Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Swesif tipsar: What’s next in sustainability – a conversation on AI, finance, and bold leadership

Näringslivets Hus Storgatan 19, Sverige

Välkommen till ett samtal med Georg Kell där han pratar om: What's next in sustainability - a conversation on AI, finance, and bold leadership. Georg kommer bland annat att dela med sig av sina tankar kring innovation, framtiden för hållbara investeringar och vad som är viktigt ledarskap i en snabbt föränderlig geopolitisk verklighet. Georg Kell […]

Back from COP28

East Capital Kungsgatan 30, våning 14, Stockholm

Välkommen till seminariet: Back from COP28. Sveriges chefsförhandlare, Mattias Frumerie och Magnus Odén, Nordenchef PRI, kommer att diskutera och presentera resultaten från konferensen. Dessutom kommer det att hållas en paneldiskussion på temat "Utfasning av fossila bränslen", där paneldeltagarna presenteras inom kort. Seminariet varar en timme och kommer att följas av en lunch, där det finns möjlighet […]

Swesif tipsar: Lönsam eller kostsam?

Skandinaviska Policyinstitutet bjuder in till en presentation av den andra rapporten kring den planerade satsningen på fossilfritt stål i Norrland, den största industripolitiska satsningen som någonsin gjorts i Sverige. I rapporten ”Lönsam eller kostsam” har rapportförfattaren David Sundén studerat LKAB och H2GS lönsamhetskalkyler i projektet. Studien är en fortsättning som följer efter den första rapporten […]

Medlemslunch: Hållbara investeringar inom fastighets- och samhällsbyggnadsområdet

KTH Teknikringen 10B, Stockholm

Varmt välkommen till medlemslunch. Vid detta tillfälle får du möjlighet att lyssna på Kent Eriksson, professor samt Center Director på Sustainable Finance Lab (SFL). Han kommer att berätta om sin forskning kring hållbara investeringar med inriktning på fastighets- och samhällsbyggnadsområdet. Det kommer även finnas tid till att mingla med branschkollegor, äta lunch och ställa frågor […]

Medlemslunch: Hur påverkar CSRD investerare?

Norrsken House Birger Jarlsgatan 57 C, Stockholm

Vi hälsar dig varmt välkommen till en medlemslunch tillsammans med Forever Sustainable och Asker Healthcare Group. Denna lunch är dedikerad åt att utforska och fördjupa vår förståelse för CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – det nyligen antagna EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. Under lunchen kommer Forever Sustainable dela med sig av sin expertis och belysa hur […]

Medlemsperspektiv: SFDR

KG10 Kungsgatan 8, Stockholm, Sverige

Swesif planerar den andra utgåvan i en serie av workshops baserade på medlemsperspektiv. Du kommer få ta del av presentationer, där tre medlemsorganisationer diskuterar kring temat. Möjlighet att ställa frågor kommer att finnas.   Dagens medlemsperspektiv: Hur tolkar vi SFDR för räntefonder? Emma Englén joined asset manager Spiltan Fonder as Head of Sustainability in 2020. In […]

Seminarium: Finansiell tillsyn allt grönare – men stora hållbarhetsrisker kvarstår

KG10 Kungsgatan 8, Stockholm, Sverige

Välkommen till ett lunchseminarium där WWF och Naturvårdsverket presenterar och diskuterar rapporten Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities (SUSREG) och Naturvårdsverkets redovisning av sitt regeringsuppdrag Finansmarknaderna, klimatet och miljön. Flera centralbanker och tillsynsmyndigheter har gjort den finansiella regleringen och tillsynen mer hållbar, bland annat i Sverige. Men medan stort fokus läggs på att hantera […]

Swesif tipsar: Webinar – Eurosif Policy and Capacity Building

On 21 March, Eurosif will host the first in a series of quarterly policy and capacity building webinars aimed at members of national SIFs. In these sessions, members of the national SIFs can expect to get an overview of recent policy and political developments of relevance to sustainable finance and the different EU regulatory and […]

Swesifs årsstämma 2024

KG10 Kungsgatan 8, Stockholm, Sverige

Välkommen till Swesifs årsstämma den 27 mars. Du är välkommen att delta på plats eller digitalt via MS Teams. Ange gärna ditt val i registreringsformuläret. Deltagare som har anmält sig digitalt kommer att få en länk samma dag. Dagordning Stämmans öppnande Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av en eller två protokolljusterare tillika […]

Swesif tipsar: Impact Investing: Investera med påverkan – vad är det?

IVA Grev Turegatan 16, Stockholm

Global Impact Investing Network (GIIN) är ett nätverk för investerare och företag runtom i världen. Den 11 april hälsar vi GINs VD Amit Buori välkommen till Stockholm och bjuder in till ett samtal. Vad är Impact Investing och hur fungerar det? Finns det fler sätt att investera med påverkan och vad betyder det för stora, […]