STYRELSEN

Susanne Bolin Gärtner

Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för externa fonder, Head of Manager & Fund Selection på Danske Bank, där jag i min roll även engagerar mig i fondernas hållbarhetsarbete.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif och vår verksamhet framöver kommer vara en ännu viktigare plattform för att sprida, driva och höja kunskapen om investeringar för en hållbar utveckling. Självklart vill jag fortsätta vara en del av detta fantastiska forum som verkar för medlemmarna. Jag har engagerat mig länge i föreningen och styrelsen i olika roller samt nu senast blivit omvald i rollen som styrelseordförande, vilket känns hedrande.

Vad är hållbarhet för mig?

Då jag jobbar med fonder, så är det givetvis att hållbarhet är integrerat i placeringsprocessen samt att påverka och engagera mig och andra till en bättre värld. Jag är också yogaledare och ser även yogan som en hållbar träningsform.

Anna Strömberg

Kassör

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar på Carnegie Fonder som förvaltare och hållbarhetsansvarig

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Branschen rör sig snabbt framåt i takt med att begreppet hållbarhet kommer högre upp på agendan. Swesif är en viktig aktör för att driva, sprida och höja branschens kunskap och utveckling inom hållbarhet. Det känns viktigt att var en del av och bidra till.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet går hand i hand med både lönsamhet och tillväxt och därmed aktieägarvärde. Det handlar om bolag som produkter som hittat hållbara lösningar på globala utmaningar så väl som god bolagsstyrning, sunt förnuft och ett respektfullt förhållande till miljön och medmänniskor.

Anette Carmelius

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag jobbar som försäljningschef på AMF Fonder där jag även är hållbarhetsansvarig. I den rollen är jag med och utvecklar och implementerar våra hållbarhetsstrategier – och förmedlar vårt hållbarhetsarbete till våra kunder.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Finansbranschen har ett stort ansvar för att driva på i hållbarhetsfrågorna. Swesif är en viktig aktör i det arbetet, som dessutom samlar många medlemmar. För mig är det fantastiskt roligt att få bidra med min kunskap och erfarenhet när vi fortsätter att utbilda och utveckla branschen – ett arbete som säkerligen också kommer att bidra i min egen utveckling.

Vad är hållbarhet för mig?

Att göra det lilla extra i vardagen, att göra hållbara val. Att utbilda och föra denna kunskap vidare till sin omgivning och nästkommande generationer är viktigt för mig. I ett större perspektiv handlar det om att ekonomisk tillväxt och viktiga samhällsfunktioner kan utvecklas och bedrivas med hänsyn till människa och miljö. Vi måste ta hand om vår fantastiska planet, det kan inte vänta!

Emma Henningsson

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är kundansvarig hos Sustainalytics där jag hjälper kunder att få ut det bästa av våra ESG tjänster.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif är en viktig aktör för branschens utveckling mot hållbarhet – och en härlig organisation som erbjuder värdefulla och lärorika seminarier och verktyg. Jag vill gärna bidra till fortsatt framgång och med mina tidigare erfarenheter utanför finanssektorn hoppas jag även kunna bidra med nya och utomnordiska perspektiven.

Vad är hållbarhet för mig?

Respekt för planetens resurser och gränser, respekt för medmänniskor, sunt förnuft.

Julian Beer

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Head of ESG Research på SEB med ansvar för den systematiska integrationen av ESG faktorer i bankens analysprodukt till institutionella investerare.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag vill driva dialogen framåt mellan institutionella investerare och representanter för säljsidan när det gäller att införliva ESG i investeringsbeslut. Mitt mål är att stimulera säljsidan till att bidra med fler och mer insiktsfulla analyser om effekten av att införliva ESG.

Vad är hållbarhet för mig?

För mig betyder hållbarhet när det gäller investeringar inte bara hur de bolag vi investerar i påverkar planeten och dess människor utan också att kvantifiera hur det finansiella resultatet kan påverkas av olika ESG-scenarios som bolagen kan utsättas för.

Lil Larås Lindgren

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är kommunikationschef på Tredje AP-fonden (AP3), ledamot i AP3s verkställande ledning och ledamot i AP-fondernas etikråd (Etikrådet) sedan 2014. Jag sitter också i en extern styrelse.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag tycker om att vara med och påverka och tycker att Swesif gör ett starkt arbete i att utbilda och fortbilda berörda kring alla dessa svåra hållbarhetsfrågor. Jag vill bidra med ett förankrat kommunikationsarbete inom organisationen för att på så sätt kunna göra skillnad.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet för mig är att ha en sund och långsiktig syn på hur vi kan arbeta för en modern och finansiellt starkt samhälle samtidigt som vi tar ansvar för människor, miljö och god bolagsstyrning. För oss på AP3, som är pensionsförvaltare i det allmänna pensionssystemet, är det särskilt viktigt att vi värnar den ekonomiska utveckling och att vi påverkar bolag i hela världen till att bedriva en ansvarsfull och sund verksamhet. ”Att driva dialog och engagera oss i syfte att bidra till förändring” är ledstjärnan i det arbete som AP-fondernas etikråd jobbar för. Det är sunt anser jag.

Lingyi Lu

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. Denna roll innebär bland annat att jag analyserar hur olika finansiella produkter integrerar hållbarhet, för att stödja rådgivare att hitta lämpliga produkter till organisationer och privatkunder.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Många svenska aktörer har ledande positioner inom hållbara investeringar och Swesif är en viktig aktör för att driva på en fortsatt utveckling. Det handlar också om att tillgängliggöra kunskap om vad finansmarknaden redan gör och kan göra för att bidra till hållbarhet. Med tidigare erfarenheter av kommunikation i utvecklingsfrågor och hållbarhet hoppas jag kunna bidra till kunskapsspridning och ett bredare perspektiv på hållbarhet.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet är att respektera naturen och människor – att applicera ett bredare värdeperspektiv och nyttja resurser så att det minska snarare än ökar klyftor bland människor som lever idag och mellan generationerna.

Rebecka Elkert

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar som portföljförvaltare med fokus på alternativa investeringar och ansvarig för hållbara investeringar på SEB Pension och Försäkring.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag hoppas kunna vara med och vidga perspektivet och bidra med kunskap och fokus på långsiktiga hållbara investeringar.

Vad är hållbarhet för mig?

Balans, långsiktighet och harmoni. Mellan människa, djur och planet, mellan generationer.

Tobias Lindbergh

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för hållbar finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets och arbetar framförallt med gröna och hållbara finansieringsprodukter, som exempelvis gröna lån och obligationer.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesifs arbete och roll är mycket viktigt och jag vill engagera mig och bidra. Med min bakgrund och kunskap inom hållbar finansiering hoppas jag kunna bidra inom bland annat räntemarknad och de hållbarhetsutmaningar som finns där.

Vad är hållbarhet för mig?

Att vi förhoppningsvis kan lämna planeten i ett bättre skick än när vi kom hit, vilket tyvärr är väldigt utmanade idag. Jag har varit vegetarian i 10 år, försöker begränsa fotavtrycket från min konsumtion, resa kollektivt lokalt samt ta tåget vid längre resor när det är möjligt. Min akilleshäl är mina flygresor, men jag försöker begränsa dessa samt klimatkompensera.

Åsa Moberg

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är programansvarig på Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Jag ansvarar också för hållbarhetsdialogen med våra externa kapitalförvaltare och för Mistras interna arbete för ett hållbart finanssystem.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag vill bidra till att hållbara investeringar blir mainstream. Genom att engagera mig i Swesifs styrelse hoppas jag kunna initiera nya möten (t ex mellan forskare och investerare), medverka till att ny kunskap genereras, bidra till samhällsdebatten och till politiskt agerande för ett mer hållbart finanssystem. Jag ser också fram emot ett större nätverk och intressanta nya perspektiv och diskussioner för egen del.

Vad är hållbarhet för mig?

De planetära gränserna tycker jag är bra som beskrivning för de gränser vi inte får överskrida. Med de sociala gränserna adderade i Kate Raworth’s ”Doughnut of social and planetary boundaries” tycker jag att illustrationen av hållbarhet är tydlig. Ett annat begrepp som tilltalar mig och som tydligt kopplar till hållbarhet är tillräcklighet (sufficiency).