Integritetspolicy

2018-05-22

Personuppgiftsansvar

Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (Swesif) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in. Swesif inhämtar endast information som är nödvändig och relevant för vår verksamhet. Vi avser att skydda personuppgifter och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. Syftet med vår integritetspolicy är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter hanteras korrekt.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av dina personuppgifter sker enbart för de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna.

Anmälan till mailutskick

I samband med anmälan till prenumeration av våra mailutskick samlar vi in förnamn, efternamn, e-post och företag/organisation. Dessa personuppgifter sparas i vår maillista och hanteras av oss så länge som du är prenumerant. Vi använder oss av en mailutskickstjänst som gör det möjligt för oss att se om du har öppnat mailet och vilka länkar du eventuellt har klickat på. Vi får också information om det uppstår problem med att leverera till din e-postadress.

I varje utskick från oss har du möjlighet att redigera dina uppgifter. Du kan också avregistrera dig från framtida utskick vilket utgör ett återkallande av samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande kommer omedelbart att respekteras och vi kommer då att ta bort uppgifterna ur våra register. Vid utskick av våra nyhetsbrev använder vi alltid teknik som inte visar e-postadresser till andra mottagare.

Registrering av medlemskap

Vid registrering av medlemskap i Swesif samlar vi in företag/organisation, postadress, postnummer, ort samt i förekommande fall faktureringsadress. I samband med registreringen anges en huvudkontaktperson mot Swesif. Personuppgifter som samlas in för kontaktpersonen är namn, efternamn, befattning, e-post och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer att sparas i vårt medlemsregister.

E-postadress, namn, efternamn och företag/organisation kommer att sparas i vår maillista. Uppgifterna hanteras av oss så länge företaget/organisationen är medlem i Swesif. Vid ett utträde kommer samtliga personuppgifter till kontaktpersonen att raderas från vår maillista samt vårt medlemsregister.

Anmälan till möten/seminarier

I samband med anmälan till våra seminarier och möten samlar vi in namn, efternamn, e-post, företag/organisation samt i förekommande fall befattning och eventuella matpreferenser eller allergier. Uppgifterna samlas in via kontaktformulär. Applikationen vi använder för kontaktformulären hanterar anmälningar och möjliggör utskick av mailbekräftelser på anmälningarna.

De personuppgifter vi samlar in inför seminarier och andra evenemang behöver vi för att administrera seminariet ifråga och för att, i förekommande fall, skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter upp till nittio dagar från avslutat evenemang varefter uppgifterna raderas.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att mäta trafiken och utvärdera användningen av vår hemsida.

Cookies

Vi använder av oss cookies på vår hemsida. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få lagra på besökarens dator. Cookies används huvudsakligen till att förbättra webbplatsen för besökaren men också för att skilja på om hemsidans besökare är återkommande eller nya.

Många webbläsare är inställda på att acceptera cookies från början. Du kan välja att blockera användningen av cookies, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Kontakta oss

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som Swesif behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via: swesif@swesif.org.

Datainspektionen

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektion, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på https://www.datainspektionen.se/.