Tredje kvartalet 2022 på Swesif

Mycket har hänt inom hållbara investeringar under 2022 och aktiviteten i Swesif har varit hög. Nu har vi äntrat årets sista kvartal och för att Swesifs medlemmar skulle få god insyn i verksamheten och få möjlighet att ställa frågor anordnades därför en medlemsträff med mingel i början av oktober. Evenemanget lockade till sig många medlemmar och bjöd på intressanta diskussioner genom hela kvällen. Under medlemsträffen sammanfattade styrelseordförande Susanne Bolin Gärtner Swesifs pågående aktiviteter. Därefter presenterade vardera arbetsgrupp; Eurosif, Seminariegruppen samt Hållbarhetsprofilen sina respektive projekt och status för dem. Det gick att konstatera att aktiviteten för samtliga grupper var hög och att det kommer ske en hel del, både under 2022 och nästkommande år.

Hållbarhetsprofilen

Denna arbetsgrupp har under det gångna året arbetat intensivt med att uppgradera Swesif Hållbarhetsprofilen (HP). Arbetet har resulterat i en ny lansering av HP som kommer äga rum i början av 2023. Den nya lanseringen syftar till att anpassa sig efter SFDR-regelverket, därför kommer den uppdaterade versionen finnas i tre olika versioner; artikel 6, 8 och 9 kompletterade med de frågor från SFDR-regelverket som arbetsgruppen valt ut för att skapa ökad förståelse vid jämförelse och val mellan olika fonder. Under hösten har det hitintills gått ut två utskick till HP-användare gällande uppdateringen.

Läs mer här

Eurosif

Under de senaste månaderna har denna arbetsgrupp kommit i gång med arbetet att utvärdera hur Eurosif kan bidra med värde till Swesifs medlemmar.  Under hösten har gruppen arbetat med att ta fram en samlad syn på ett medlemskap i Eurosif. Mer information kring vad utfallet blir kommer innan årets slut.

Seminarier

Det har anordnats många intressanta seminarier på Swesifs utvalda teman: Klimat, Regleringar och S i ESG under årets gång. Seminariegruppen har under de senaste månaderna varit i full gång med att planera både de sista evenemangen för detta år, men även nästkommande års seminarier. Innan året är slut kommer det anordnas två seminarier.

Just Transition – utfallet efter COP

Den 24 november kommer Swesif anordna en nätverksträff tillsammans med PRI med tema: Just Transition direkt efter COP27. Där har man möjlighet att lyssna på Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare i COP27 delegationen, där han berättar om vad som avtalats och sina reflektioner kring den viktiga uppföljningen, i samtal med Ed Baker, Head of Climate Policy på PRI. Det kommer även hållas en informerad diskussion med deltagare från våra nätverk.

Läs mer här

Hälsavårdsinvesteringar efter Covid-19

Den 7 december anordnar Swesif ett seminarium kring effekterna av Covid-19 inom sjukvården och vad som händer med Hälsovårdsinvesteringar efter Pandemin.  Covid-19-pandemin har bringat ett aldrig tidigare skådat stresstest på hälso- och sjukvården samt de offentliga hälsosystemen globalt. Metoder för att kontrollera och förebygga infektioner och sjukdomar har varierat. Detsamma gäller länders förmåga att ta itu med de utmaningar som pandemin har medfört. De pre-pandemiska styrkorna och svagheterna i varje lands hälso- och sjukvård har utan tvekan format deras erfarenheter av pandemin. Efter en kris tenderar man att sucka av lättnad, men kanske viktigare är att reflektera över lärdomarna. Vad har vi lärt oss av Covid-19? Och som förvaltare eller investerare, hur bör man tänka kring placeringar i hälsobolag? Var adderar man mest hållbarhetsnytta? Inbjudan skickas ut inom kort.

Läs mer här

Medlemsluncher

Efter medlemsträffens lyckade utgång beslutades det att anordna återkommande medlemsluncher. Syftet är att kunna utbyta idéer, mingla och diskutera aktuella frågor med andra medlemmar. Varje medlemslunch kommer inledas med en kort introduktion för att sedan öppna upp för en öppen gemensam dialog. Den första lunchen går av stapeln under december månad där temat är: Praktisk implementering av SFDR. Inbjudan skickas ut inom kort.

Utöver detta kommer Swesif även lansera sin hemsida på engelska inom kort för att erbjuda större och bättre tillgänglighet. Som ovan nämnt är aktiviteten i Swesif hög och arbetet inom de olika arbetsgrupperna är aktivt. Vi ser fram emot ett intressant avslut på 2022 med intressanta seminarier och evenemang där vi hoppas få träffa er medlemmar.

Previous articleSummering av Medlemsträff 6 oktober 2022
Next articleFörberedelser inför uppgradering av Hållbarhetsprofilen den 1 februari 2023