Hållbarhetsprofilen på väg mot 2022

Tack vare Swesifs fantastiska medlemsrepresentanter, där Peter Beckman, Senait Asgede och Sara Ellsäter gjort en särskilt stor insats, går arbetet med att vidareutveckla Hållbarhetsprofilen framåt snabbare än väntat. Från styrelsen är det Anette Carmelius (AMF) och Susanne Bolin Gärtner (Danske Bank) som ansvarar för projektet.

Hållbarhetsprofilen genomgår för närvarande en ordentlig uppgradering. För att den ska kunna användas under hela 2021 införde vi en disclaimer på befintlig hållbarhetsprofil med text om att Swesif Hållbarhetsprofilen fortsatt kan användas som vägledning för slutkund trots att den ännu inte uppfyller informationskraven i SFDR och taxonomin. Möjlighet finns nu också att länka till fondens aktuella regulatoriska information enligt SFDR.

I början av maj startade vi en projektgrupp för att uppdatera Swesif Hållbarhetsprofilen så att den uppfyller informationskraven Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (EU) 2019/2088 och informationskraven i Taxonomiförordningen (TR) (EU) 2020/852, samt för att uppnå de ytterligare informationskrav som kommer enligt de tekniska standarderna (sk. Nivå 2-reglering). Intresset för att vidareutveckla hållbarhetsprofilen är stort bland dagens användare och det bekräftades även i medlemsenkät. EUs regelverk uppfattas som viktigt och bra men i mötet med slutkund behövs ett verktyg som är enkelt och tydligt där olika fonder kan jämföras mot varandra utifrån valda parametrar. Efter en första workshop med hela projektgruppen har arbetet fortgått i två undergrupper:

Textgruppen fokuserar på utformning av själva mallen. Denna ska anpassas till de regleringar som gäller från januari 2022 och därefter, behålla befintlig hållbarhetsprofils enkelhet med många kryssrutor, vara flexibel och samtidigt moderniseras. I textgruppen medverkar Peter Beckman (Atlant Fonder), Sara Ellsäter (Coeli), Senait Asgede (Schroders), Mikaela Reinhammar (Harvest advokatbyrå), Melisa Mackovic (Adecla), Anette Broberg (Pensionsmyndigheten), Emma Karlsson (Pensionsmyndigheten), Staffan Agelii (Pensionsmyndigheten)

Automatiseringsgruppen fokuserar på enkelhet i ifyllnad av profilen med teknik och kravställning på leverantör. När Swesif Hållbarhetsprofilen nu görs om för att anpassas till gällande regleringar så kommer den också att vidareutvecklas för att passa olika användarkategorier samt bygga på modern teknik och förutsättningar. I automatiseringsgruppen medverkar Tord Andersson (RVA Consulting), Donald Linderyd (WWF), Johan Nobel (Finserve/Kreditfonden), Peter Beckman (Atlant Fonder). Karl Marthon (Pensionsmyndigheten).

Preliminärt till den 31 augusti kommer vi att bjuda in alla medlemmar som använder Swesif Hållbarhetsprofilen för att delta i en referensgrupp. Där kommer medlemmarna kunna tycka till om det framtagna förslaget som projektgrupperna kommit fram till. Flera nordiska SIF-ar har visat intresse för att börja använda nya hållbarhetsprofilen och dessa kommer också att ingå i referensgruppen.

Vi vill här passa på att rikta ett stort tack till projektgruppernas deltagare för det stora engagemang och all den tid som ni lägger ned för att hjälpa oss få en riktigt bra Swesif Hållbarhetsprofilen 2022. TACK!

Susanne Bolin Gärtner, Anette Carmelius

Previous articleHållbarhetsprofilen anpassad till SFDR 2021
Next articleSwesif ansöker om observatörsroll i Eurosif