Hållbarhetsprofilen anpassad till SFDR 2021

Nedan disclaimer är nu införd på den befintliga Hållbarhetsprofilen, där möjlighet finns att länka till fondens aktuella regulatoriska information enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Hållbarhetsprofilen är frivillig och kan fortsätta att användas som vägledning för slutkund trots att den ännu inte uppfyller informationskraven i SFDR. Nedan text är ny på Hållbarhetsprofilen:

”Swesif arbetar med att ta fram ny standard för Swesif Hållbarhetsprofilen så att den uppfyller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2022. Fondens regulatoriska hållbarhetsinformation finnshär.

Nedan finner ni Swesif Hållbarhetsprofilen som fortsatt kan användas som vägledning för slutkund trots att den ännu inte uppfyller informationskraven i SFDR”.

Swesif har startat en projektgrupp avseende uppdatering av Hållbarhetsprofilen till SFDR-standard och detta arbete kommer att pågå under 2021. Under tiden kommer ni som använder Hållbarhetsprofilen att kunna fortsätta använda befintlig Hållbarhetsprofil där ni har möjlighet att länka till er befintliga SFDR information.

Har ni frågor kontakta swesif@swesif.com

Previous articleData Providers and the Taxonomy
Next articleHållbarhetsprofilen på väg mot 2022