Swesif ansöker om observatörsroll i Eurosif

Eurosif gjorde under 2019 en översyn av såväl syfte som organisation och aktiviteter.

Syftet har definierats på följande sätt:

”Att främja hållbar utveckling med hjälp av finansmarknaderna genom att via privat och offentligt kapital stödja finansiering av investeringar som ger ett mätbart bidrag till långsiktiga hållbarhetsmål”

Medlemskap är öppet för “Sustainable Investment Forums (SIFs)” och europeiska gränsöverskridande organisationer som har mål i linje med Eurosifs. Inga enskilda företag kan längre bli medlemmar. Styrelsen består av fyra SIF-representanter, tre oberoende ledamöter samt den verkställande direktören.

Eurosifs policygrupp har som uppdrag att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen inom EU, dela information mellan marknader, formulera organisationens syn på olika frågor och vara remissinstans. Varje SIF har rätt till tre medlemmar i gruppen. Policygruppen ska arbeta fram ställningstaganden inom utvalda nyckelteman.

Utöver nyhetsbrev o uppdateringar via sociala kanaler, hålls varje månad ett ”Brussels briefing” webinarium. För den SIF-medlem som vill vara aktiv finns ett flertal arbetsgrupper.

Styrelsen i Swesif har beslutat att ansöka om observatörsstatus i Eurosif för att därefter ta ställning till möjlighet att gå vidare med att söka medlemskap.

 

Läs mer om Eurosif här.

Previous articleHållbarhetsprofilen på väg mot 2022
Next articleOljejättar under attack