Pressmeddelande: Nya Swesif Hållbarhetsprofilen lanseras för bättre användarvänlighet

Swesif, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar, lanserar idag en uppgradering av ”nya” Swesif Hållbarhetsprofilen (HP). Hållbarhetsprofilen 2023 är anpassad till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR* och innebär att den blir mer användarvänlig för såväl fondbolagen som för allmänheten.  

Den nya versionen av HP är ett led i arbetet med att anpassa den till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR. Uppdateringen innebär också att HP blir mer användarvänlig. Framgent är ambitionen att göra den kompatibel även med den standardiserade mall som fondbolag redan använder gentemot distributörer, EET (European ESG Template).

Syftet med HP är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om, och kunna jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier, samt beskriver hur fondbolag arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar i sin förvaltning.

Swesif, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar, har arbetat med en uppgradering av Swesif Hållbarhetsprofilen (HP) under de senaste två åren. Idag, den 1 februari 2023, lanserades den uppgraderade versionen av Swesif Hållbarhetsprofilen.

Susanne Bolin Gärtner, ordförande för Swesif och projektmedlem:

”Vi är mycket glada och stolta över uppgraderingen av Swesif Hållbarhetsprofilen. Den nya versionen gör produkten mer relevant och användarvänligt, då den är mer kompatibel med den nya SFDR-regelverken och dess klassificering av fonder under artikel 6, 8 och 9. Vi vill rikta ett stort tack till de Swesif-medlemmar som deltagit i arbetet med denna uppgradering. Hjälpen har varit avgörande för projektet.”

Bakgrund om Swesif Hållbarhetsprofilen

HP skapades redan 2011 och har sedan dess vidareutvecklats vid två större uppgraderingar. Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämställas med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För eventuellt ytterligare information kontakta:

Swesifs kansli, swesif@swesif.org
Anette Carmelius, Ansvarig Hållbarhetsprofilens projektgrupp, anette.carmelius@ohman.se
Susanne Bolin Gärtner, Ordförande i Swesif, susanne.bolin-gartner@danskebank.se

Om Swesif

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, grundades 2003 för att förse den svenska finansbranschen med ett forum genom vilket information och erfarenheter om hållbar finansiering kan spridas, perspektiv och expertis delas och medvetenheten om vikten av hållbara investeringar öka. Swesif spelar en viktig roll för sina drygt 130 medlemsorganisationer genom att möjliggöra nätverkande och interaktion i hållbarhetsfrågor, genomföra värdefulla forskningsprojekt och utbyte av bästa praxis och politiska insikter.

*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är EU: s första förordning som har som mål att omdirigera kapitalflödet mot hållbar finansiering. SFDR infördes för att öka transparensen när det kommer till hållbarhet på finansmarknaden och för att därigenom förhindra greenwashing.

Previous articleBilder: Medlemslunch – Social Hållbarhet
Next articleFramtidsutsikter: ESG-teman för 2023