Swesif Hållbarhetsprofilen 2023

1. Vad är syftet med projekt Swesif Hållbarhetsprofilen 2023?

Medan EUs nya regelverk kring hållbara investeringar syftar till att säkerställa korrekt och fullständig information från marknadens aktörer, är Swesif Hållbarhetsprofilen till för slutkund. I Hållbarhetsprofilen kan den som vill jämföra olika fonder med varandra på ett enkelt och överskådligt sätt. För att uppnå detta mål också under det nya regelverket har Swesif i nya Hållbarhetsprofilen lagt till de frågor från SFDR-regelverket som arbetsgruppen för Hållbarhetsprofilen bedömer vara viktigast för att få en bild av hur en fond investerar när det gäller hållbarhet.

Swesif har även valt att ha kvar tre viktiga begrepp för filtrering; ”Välja in”, ”Välja bort” och ”Påverkar”, då många kunder har lärt sig begreppens innebörd sedan tidigare.

Hållbarhetsprofilen är fortsatt ett informationsdokument som är frivilligt för fondbolagen att använda. Fondbolagen ansvarar för respektive fonds innehåll

2. Hur kommer den uppdaterade Swesif Hållbarhetsprofilen skilja sig från tidigare version?

I enlighet med SFDR-regelverket kommer den uppdaterade versionen av Hållbarhetsprofilen att finnas i tre olika versioner; artikel 6, 8 och 9 kompletterade med de frågor från SFDR-regelverket som arbetsgruppen valt ut för att skapa ökad förståelse vid jämförelse och val mellan olika fonder. En fonds fullständiga information enligt regelverket finns tillgänglig via länk.

3. Vilka intressenter är arbetsgruppen för Hållbarhetsprofilen i kontakt med och hur bidrar och påverkar dessa till utvecklingen av den uppdaterade Swesif Hållbarhetsprofilen?

Swesif har skapat en arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och engagerade Swesif-medlemmar som representerar användare av Swesif Hållbarhetsprofilen. Swesif har även varit i dialog med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Konsumentverket och Fondbolagens Förening. Pensionsmyndigheten har hjälpt till att testa de nya mallarna mot slutkund. Vilket resulterat i att vi fått in mycket bra slutsatser, som vi nu tar hänsyn till i vår utveckling av Hållbarhetsprofilen. Vi har även varit i kontakt med de nordiska SIF-organisationerna, som redan tidigare visat intresse för Swesif hållbarhetsprofilen. Arbetsgruppen har även presenterat för Eurosif.

4. När kan vi förvänta oss att den uppdaterade Swesif Hållbarhetsprofilen blir klar?

De formulär som fondbolagen använder för inmatning samt de rapporter som slutkund kommer att se är klara. För närvarande pågår en teknisk uppdatering av plattformen för att kunna genomföra nödvändiga förändringar samt om möjligt införa direkt inrapportering av data i enlighet med EUs nya standard. Dessutom pågår förberedelse av kommunikation under hösten och lansering som är planerad till den 1 februari 2023.

I arbetsgruppen har följande medlemsrepresentanter medverkat: Peter Beckman/Atlant Fonder, Sara Ellsäter/AMF, Senait Asgede (Neuberger Berman),Mikaela Reinhammar (Advokatfirman Cederquist), Tord Andersson (RVA Consulting), Donald Linderyd (WWF) och Johan Nobel (Finserve/Kreditfonden). Från styrelsen har följande representanter medverkat: Susanne Bolin Gartner, Anette Carmelius, Cecilia Cisana samt Jennie Ahren.

För frågor om Swesif Hållbarhetsprofilen, kontakta gärna swesif@swesif.org

 

Previous articleUppdatering från Bryssel sommaren 2022
Next articleESMA:s nya riktlinjer för MiFID II