Medlemsperspektiv: SFDR

Den 7 mars arrangerade vi ett seminarium om SFDR. Deltagarna fick avnjuta wraps samtidigt som de fick ta del av olika perspektiv kring ämnet. Under seminariet delade tre medlemsorganisationer med sig av sina arbeten och unika perspektiv gällande SFDR. Ett stort tack till Viktoria Voskressenskaia från Öhman Fonder, Nora Sandahl från Datia, och Emma Englén från Spiltan Fonder för deras presentationer. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till Erik Feldt, Partner på Forever Sustainable, som modererade den efterföljande diskussionen.

 

Previous articleMedlemslunch: Hur påverkar CSRD investerare?
Next articleSeminarium: Finansiell tillsyn allt grönare – men stora hållbarhetsrisker kvarstår