Medlemslunch: Hur påverkar CSRD investerare?

Den 14 februari anordnade vi ett seminarium tillsammans med Forever Sustainable och Asker Healthcare Group. Det bjöds på vegetariska wraps och intressanta insikter. Under seminariet fördjupade Erik Feldt förståelsen för CSRD, följt av ett konkret exempel från Sanna Norman kring Askers arbete med det nya direktivet.

Ett stort tack till de enastående talarna för era insiktsfulla bidrag. Vi vill även rikta ett varmt tack till alla medlemmar som var på plats.

 

Previous articlePost COP28 – Utfasning av fossila bränslen
Next articleMedlemsperspektiv: SFDR