Pressmeddelande: Cecilia Cisana ny styrelseledamot i Eurosif

Vi har glädjen att meddela att i samband med Eurosifs årsstämma och generalförsamling som hölls den 11 april, valdes en av Swesifs styrelsemedlemmar, Cecilia Cisana, in i Eurosifs styrelse. Ytterligare tre nya ledamöter klev in i en kraftigt förnyad styrelse vid samma tillfälle: Helena Charrier (FIR, Frankrike), Pablo Esteban (Spainsif) och Verena Menne (FNG, Tyskland).

”Jag är mycket glad över att välkomna Cecilia, Helena, Pablo och Verena till Eurosifs styrelse, och jag ser fram emot att arbeta nära dem och att stödja styrelsen under denna avgörande nästa fas för Eurosif,” kommenterade Aleksandra Palinska, Eurosifs verkställande direktör (på engelska). ”Vi kommer att fortsätta att utveckla organisationen för att säkerställa dess tillväxt och leverera på Eurosifs uppdrag att främja hållbar utveckling genom finansmarknaderna.”

Cisana säger att hon är både hedrad och glad över att ha blivit invald i Eurosifs styrelse. ”Med min breda förståelse för investerarnas ESG-behov och marknadens drivkrafter för hållbara investeringar i Europa ser jag fram emot att bidra till ett starkt medlemssamarbete inom Eurosif,” tillägger hon.

”Sedan Swesif blev medlem i Eurosif 2022 har vi välkomnat möjligheten att fördjupa vårt engagemang med likasinnade i Europa genom representation i Eurosifs styrelse,” kommenterar Jennie Ahren, Swesifs styrelseordförande. ”Vi firade nyligen 20 år som ett forum för hållbara investeringar och strävar efter att utöka samarbetet med diverse intressenter för att säkerställa att vi behåller en relevant position inom detta snabbt föränderliga område. Jag är övertygad om att Cecilia Cisana har både den expertis och det engagemang som krävs för att representera våra medlemmar i Bryssel.”

Eurosifs årsstämma tog också tillfället i akt att tacka alla avgående styrelseledamöter: Will Oulton, Andrea Gonzalez Gonzalez, Francesco Bicciato, James Alexander och Susanne Bolin-Gartner för deras engagemang och mångåriga tjänstgöring, under vilken föreningen har expanderat för att införliva nya europeiska marknader och gjort många strukturella och organisatoriska förbättringar.

För ytterligare information kontakta:

Kansliet: swesif@swesif.org
Jennie Ahrén, Styrelseordförande: jennie.ahren@tundrafonder.se

Om Swesif:

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte. Swesif erbjuder medlemmar nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor, möjlighet att engagera sig i forumets forsknings- och utvecklingsprojekt, löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling.

Previous articleÅrsstämma 2024