Swesifs årsresumé 2023

Det börjar bli dags att knyta ihop säcken för året, men innan vi välkomnar det nya vill vi passa på att summera Swesifs aktivitet under det gångna året. Det har varit ett händelserikt år för Swesif. Ett stort förändringsarbete påbörjades i slutet av 2022 och har fortsatt under hela årets gång. Styrelsen har sett över Swesifs verksamhet och gjort interna förändringar för att effektivisera sitt arbete och undersöka hur vi adderar värde för våra medlemmar på bästa sätt. Vi har anordnat åtta fysiska seminarier och medlemsträffar, fyra webbinarier samt firat Swesifs 20 år i branschen tillsammans med er.

För den uppmärksamma, har vi lanserat ett nytt eventformat som heter Medlemsperspektiv. Under dessa event presenterar ni, Swesifs medlemmar, sitt arbete inom specifika teman. Om din organisation är intresserad av att delta eller vill önska ett specifikt tema är ni mer än välkomna att kontakta oss.

Ytterligare en nyhet är vårt samarbete med Sustainable Finance Lab (SFL) som innebär en närmare koppling mellan Swesif och forskningen. Detta är något som har efterfrågats av medlemmar och är därför något som vi är extra stolta över att kunna erbjuda. Under oktober tidigare i år fick vi besök av Len Lerpold som berättade om sin forskning om integrering av mänskliga rättigheter inom hållbar finansiering. Under 2024 kommer vi få lyssna till fler intressanta och relevanta forskare från SFL. Det finns även möjlighet för Swesifs medlemmar att engagera sig med forskare inom nätverket för mer riktade projekt.

Utöver seminarier och event, har våra andra arbetsgrupper arbetat flitigt med sina respektive projekt. Det har resulterat i flertalet förändringar och förbättringar för Swesif. Arbetsgruppen för Hållbarhetsprofilen (HP) lanserade en uppdatering av HP i februari. Syftet med lanseringen var att göra HP mer användarvänlig och anpassad efter det nya SFDR-regelverket. Nylanseringen firades tillsammans med er på Downtown Camper. Därefter utförde arbetsgruppen en utvärdering och påbörjade arbetet med att effektivisera HP ytterligare. I slutet av året publicerades nyheten att HP nu erbjuder fondbolag att uppdatera och administrera fler fonder samtidigt med hjälp av Excel-mall. Under 2024 kommer arbetsgruppen se över HP:s nuvarande Business Plan och fortsätta att utveckla produkten vidare.

Arbetsgruppen för Eurosif har haft målsättningen att etablera Swesif som en aktiv och engagerad fullvärdig medlem i det Europeiska nätverket. Vi har utökat arbetsgruppen och säkerställt representation i samtliga projekt, initiativ och rådgivande forum inom Eurosif. Under året har ett projekt Climate Reporting & Indicators avslutats och avrapporterats och ett nytt initiativ; JEDI (Justice, Equity, Divesity & Inclusion) har inletts. Studiegruppen avseende marknadstrender inom hållbara och ansvarsfulla investeringar (SSG) som påbörjades under 2022 är i sin slutfas. Med syfte att informera medlemmarna om pågående aktiviteter och svara på eventuella frågor har gruppen anordnat webbinarier vid två tillfällen. De kvartalsvisa mötena mellan representanter för Eurosifs medlemmar (dvs. andra europeiska SIF:ar) har varit ett effektivt forum för utbyte av idéer och best practice samt för samordning av verksamheterna. Exempel på gemensamma aktiviteter har varit ett seminarium om biologisk mångfald samt utbyte kring Hållbarhetsprofilen.

Det är med andra ord ett händelserikt år vi lämnar bakom oss. Samtidigt ser vi fram emot fler spännande samtal, events och projekt under 2024. Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till alla som varit involverade i Swesif på något sätt under årets gång.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Previous articleStyrelseordförande Jennie Ahrén blickar mot 2024
Next articleNorges påverkan