Svenska banker avviker från nettomål för nollutsläpp

Finansierade utsläpp och bristen på enhetlig övergångspolitik från de fem största bankerna på den svenska marknaden sätter dem i konflikt med sina egna angivna långsiktiga mål för nettomål för nollutsläpp. Detta är slutsatsen i en ny rapport publicerad den 24 januari 2024 av Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen.

Rapportens författare fokuserade på de finansierade utsläppen i kreditportföljerna hos SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank och Handelsbanken. Tills den europeiska unionens (EU) direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) gör rapportering av Scope 3 obligatoriskt år 2025, behöver banker endast rapportera Scope 1 och 2-utsläpp, vilka vanligtvis utgör en mycket liten del av det totala koldioxidavtrycket. Enligt Fair Finance utgjorde Scope 3-utsläpp 99,9% av Nordeas koldioxidavtryck år 2022. Metoden som används i rapporten använder därför uppskattningar och proxyer för att fylla denna dataklyfta.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleMedlemslunch: Hållbara investeringar inom fastighets- och samhällsbyggnadsområdet
Next articleOljeavvecklingsförespråkare ifrågasätter AP7