Pressmeddelande: Projekt visar att Dialog mellan investerare och emittenten driver på ett positivt hållbarhetsarbete

Swesif har under 2021 drivit projektet ”Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning”. Projektet visar på en hel del skillnader i hållbarhetsanalysen mellan ränte- och aktieförvaltning och pekar på att arbetet som läggs på hållbarhetsanalyser inom ränte- och kreditförvaltningen kommer att öka framöver.

Swesif, som driver projekt för att höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling, presenterade på onsdagen den 27 april 2022 slutrapporten från projektet Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning för Swesifs medlemmar.

Lingyi Lu, styrelseledamot i Swesif och en av projektledarna:

”När obligationer löper ut och emittenter blir tvungna att återfinansiera, skapar det återkommande tillfällen för dialog mellan investerare och emittenten. Genom att använda dessa återkommande tillfällen till dialog kan vi som investerare hjälpa till att driva en positiv hållbarhetsutveckling”.

Swesifs medlemmar fick möjlighet att svara på frågor genom en enkät om hur hållbarhetsarbetet inom specifikt kredit- och ränteförvaltning sker, vilka hinder som finns, samt hur man tror att arbetet kommer att utvecklas och förändras framåt i tiden.

Svaren blev många, långa och intressanta. På webbinariet fick Swesifs medlemmar ta del av de slutsatser som projektledarna har dragit och höra experter inom området diskutera dessa. Viktiga slutsatser blev:

  • Majoriteten av respondenterna har specifika hållbarhetsmål inom kredit- och ränteförvaltningen.
  • Vanligast är mål om andel i hållbara obligationer.
  • Hinder som återkommande beskrivs är brist på data och standardisering av data men även på rätt sorts data inom t ex klimatområdet.
  • Tillförlitlighet och tajming är problem liksom att data från externa leverantörer är bakåtblickande. Hållbarhetsanalyser av statsobligationer och obligationer upplevs som bristfälliga.

Respondenterna förutspår ökad aktivitetsgrad inom analys- och påverkansarbete, där de främsta drivkrafterna är kundernas förväntningar, möjlighet till bättre dialog med emittenter samt mer resurser och internt stöd. Det råder stor samstämmighet om att det framöver behövs mer samarbete för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet.

Läs hela rapporten här>>

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lingyi Lu, styrelseledamot i Swesif, lingyi.lu@soderbergpartners.se

Swesifs kansli swesif@swesif.org


Om Swesif:

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte. Swesif erbjuder medlemmar nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor, möjlighet att engagera sig i forumets forsknings- och utvecklings- projekt, löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling. www.swesif.org

Previous articleHållbar Ränte- & Kreditförvaltning, Projektrapport 2022
Next articleFrom Eurosif – April 2022