Årsstämma och ny styrelse i Swesif

Den 12 mars höll Swesif årsstämma som valde en ny styrelse. Ordförande, Susanne Bolin Gärtner, och sju av ledamöterna fortsätter ett år till medan vi hälsar välkommen till två nya ledamöter, Anette Carmelius från AMF Fonder och Lil Larås Lindgren från Tredje AP-fonden.

Den nya styrelsen består av
Susanne Bolin Gärtner, Danske Bank (ordförande)
Rebecka Elkert, SEB Pension och Försäkring (vice ordförande)
Anna Strömberg, Carnegie Fonder (kassör)
Julian Beer, SEB
Anette Carmelius, AMF Fonder
Emma Henningsson, Sustainalytics
Lil Larås Lindgren, Tredje AP-fonden
Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken
Lingyi Lu, Söderberg & Partner
Åsa Moberg, Mistra

Tre ledamöter lämnade styrelsen och vi vill passa på att tacka dem för sina fina insatser.

Stort tack!
Eva Axelsson, Swedbank Robur
Charlotta Dawidowski Sydstrand, AP7
Robert Vicsai, SEB

Så här svarade de nya ledamöterna Anette och Lil på tre frågor om sig själva och hur de ser på hållbar utveckling

Anette Carmelius

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag jobbar som försäljningschef på AMF Fonder där jag även är hållbarhetsansvarig. I den rollen är jag med och utvecklar och implementerar våra hållbarhetsstrategier – och förmedlar vårt hållbarhetsarbete till våra kunder.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Finansbranschen har ett stort ansvar för att driva på i hållbarhetsfrågorna. Swesif är en viktig aktör i det arbetet, som dessutom samlar många medlemmar. För mig är det fantastiskt roligt att få bidra med min kunskap och erfarenhet när vi fortsätter att utbilda och utveckla branschen – ett arbete som säkerligen också kommer att bidra i min egen utveckling.

Vad är hållbarhet för mig?

Att göra det lilla extra i vardagen, att göra hållbara val. Att utbilda och föra denna kunskap vidare till sin omgivning och nästkommande generationer är viktigt för mig. I ett större perspektiv handlar det om att ekonomisk tillväxt och viktiga samhällsfunktioner kan utvecklas och bedrivas med hänsyn till människa och miljö. Vi måste ta hand om vår fantastiska planet, det kan inte vänta!

 

Lil Larås Lindgren

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är kommunikationschef på Tredje AP-fonden (AP3), ledamot i AP3s verkställande ledning och ledamot i AP-fondernas etikråd (Etikrådet) sedan 2014. Jag sitter också i en extern styrelse.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag tycker om att vara med och påverka och tycker att Swesif gör ett starkt arbete i att utbilda och fortbilda berörda kring alla dessa svåra hållbarhetsfrågor. Jag vill bidra med ett förankrat kommunikationsarbete inom organisationen för att på så sätt kunna göra skillnad.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet för mig är att ha en sund och långsiktig syn på hur vi kan arbeta för en modern och finansiellt starkt samhälle samtidigt som vi tar ansvar för människor, miljö och god bolagsstyrning. För oss på AP3, som är pensionsförvaltare i det allmänna pensionssystemet, är det särskilt viktigt att vi värnar den ekonomiska utveckling och att vi påverkar bolag i hela världen till att bedriva en ansvarsfull och sund verksamhet. ”Att driva dialog och engagera oss i syfte att bidra till förändring” är ledstjärnan i det arbete som AP-fondernas etikråd jobbar för. Det är sunt anser jag.

 

Du hittar självklart också information om alla andra styrelseledamöter här >

Previous articleEnkät svar: ”Tycker du att du har fått tillräcklig vägledning från regulatoriska myndigheter gällande den nya EU taxonomin?”
Next articleFinansiering för Näringslivets klimatomställning – Förslag från arbetsgrupp