Finansiering för Näringslivets klimatomställning – Förslag från arbetsgrupp

Under slutet av 2020 och början av 2021 arbetade arbetsgruppen för Finansiering inom regeringens strategiska samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning med att ta fram, diskutera och dokumentera förslag på hur finansbranschen och finansmarknaden ska kunna stödja näringslivets klimatomställning på ett bättre, tydligare och mer transformativt sätt än idag.

På ett Swesif webbinarium den 23 april presenterade arbetsgruppen ett urval av förslagen från sin rapport och deltagarna fick möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Arbetsgruppen består av representanter från både industri, forskning och myndigheter och rapporten presenterar 20 åtgärdsförslag för alltifrån finansiering och riskkapital till start-ups och nya affärsmodeller, till behov av investeringar för storskaliga skiften i näringslivet, externalitets-beräkningar och kunskapsspridning. Den är en första scanning av områden och åtgärder och syfte med seminariet var att visa på de möjligheter som identifierats och samtidigt öppna upp för inspel till fortsatt arbete.

Talade gjorde Ann-Charlotte Mellquist, Seniorforskare, RISE Research Institutes of Sweden, Johanna Lundgren, Hållbarhetschef SPP, Viveca Bergstrand, Projektledare, regeringens strategiska samverkansprogram Näringslivets klimatomställning Näringsdepartementet och Anders Strömblad, Head of Alternative Investments Andra AP-fonden. Modererade gjorde Emma Henningsson, Engagement Manager Sustainalytics och styrelseledamot Swesif.

 

Previous articleÅrsstämma och ny styrelse i Swesif
Next articleAI, Climate and Finance