Enkät svar: ”Tycker du att du har fått tillräcklig vägledning från regulatoriska myndigheter gällande den nya EU taxonomin?”

Strax innan SFDR datum den 10 mars 2021, ställde vi frågan till Swesifs medlemmar: ”Tycker du att du har fått tillräcklig vägledning från regulatoriska myndigheter gällande den nya EU taxonomin?”

Så här blev svaren:
Nej, inte alls    56%
Lite, men inte tillräckligt mycket    11%
Kunde ha varit bättre, men ändå ganska bra    22%
Ja, absolut    11%

”Snäv tidsram i kombination med försenade leveranser från EU har gjort detta till ett mkt svårt projekt” var en kommentar. En annan att ”Det vore önskvärt med tydligare vägledning från EU hur nationella regulatoriska myndigheter ska tolka regelverket givet den tidspress som EU skapat” Utöver tidspressen fick vi kommentarer om problem med olika tolkning i olika länder och att klassificeringen av fonder till artikel 8 eller 9 riskerar att bli svårtydd.

Previous articleSustainable Finance Lab – vad kommer detta nya kompetenscentrum bidra med?
Next articleÅrsstämma och ny styrelse i Swesif