Sustainable Finance Lab – vad kommer detta nya kompetenscentrum bidra med?

På ett webbinarium den 23 mars presenterade Swesif det nya kompetenscentrum för hållbara finansmarknader som just nu etableras med KTH som värd.

Sustainable Finance Lab ska forska för förnyelse av finansmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv och kommer att fokusera på omformulering av riskbegreppet, hållbarhetsnormer och policyer samt transformation, teknologi, och innovation.

Centret vill ta tillvara finanssektorns förmåga att transformera samhället för att öka hållbarhet enligt FNs samtliga mål. Centret kommer också att samverka med branschen för att skapa nya företag och utveckla befintliga företag.

Forskningen finansieras av Vinnova som bidrar med 47 miljoner kronor under fem år. I centrat medverkar bland annat Danske Bank, Folksam, Swedbank, Nasdaq, AP7, Lunar, Dreams och Lannebo fonder.

Presenterade gjorde Kent Eriksson, KTH, Malin Malmström, Luleå Tekniska Universitet och Mark Sanctuary, IVL Svenska Miljöinstitutet. Moderator var Åsa Moberg, Swesifs styrelseledamot och programansvarig hos Mistra.

Presentation av Sustainable Finance Lab finns här

Previous articleDeforestation and its impacts – what can investors do?
Next articleEnkät svar: ”Tycker du att du har fått tillräcklig vägledning från regulatoriska myndigheter gällande den nya EU taxonomin?”