Finansiering av utbyggnaden av fossila bränslen

Det senaste numret av BankTracks årliga rapport Banking on Climate Chaos är ute. I den omfattande analysen undersöks affärsbanker och investeringsbanker som finansierar industrin för fossila bränslen, med en sammanställning av deras ledande roller i utlåning och garanti av skuld- och aktieemissioner. Årets upplaga, den fjortonde i rad, är tvvärr deprimerande läsning. Rapporten pekar på fortsatt bankstöd till företag som aktivt expanderar inom fossila bränslen och lyfter fram flera nyckelsektorer: tjärsandsolja, arktisk olja och gas, olja och gas från Amazonas, olja och gas från havs, frackad olja och gas, LNG, kolbrytning och kolkraftverk.

Läs hela artikeln på engelska

Previous articlePressmeddelande: Swesif Årsstämma – Swesif välkomnar fem nya ledamöter till styrelsen
Next articleInvesterare har möjlighet att påverka hur företag respekterar barns rättigheter