EU-parlamentet godkänner avgörande klimatlagstiftning

EU:s klimatpolitiska flaggskepp ”Fit for 55”, är den ambitiösa planen att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Planen tog ytterligare ett steg framåt i veckan. Den 18 april godkände nämligen Europaparlamentet slutligen flera sammanhängande rättsakter som utgör ryggraden i planen. Lagstiftarna antog reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS), mekanismen för justering av koldioxidgränser (CBAM) och en ny social klimatfond (SCF).

Läs hela artikeln på engelska

Previous articleInvesterare har möjlighet att påverka hur företag respekterar barns rättigheter
Next articleSvenska aktiefonder är för varma