Svenska aktiefonder är för varma

I och med genomförandet av SFDR i mars 2021, och i takt med att marknaderna mognar, har hållbara fonder blivit alltmer uppmärksammade eftersom investerare försöker sortera  och hitta de rätta hållbara investeringsinstrumenten. Efter en inledande anpassnings- och rådgivningsprocess har tillsynsmyndigheterna börjat sätta press på fondförvaltare för att säkerställa korrekt rapportering. Som vi tidigare rapporterat har svenska och danska finansinspektioner samt ClarityAI varnat fondförvaltare för deras hållbarhetspåståenden. I början av året bevittnade vi en våg av SFDR-fonders nedgradering från artikel 9 till artikel 8.

Nu har fler bevis dykt upp för att fondförvaltare, åtminstone i Sverige, inte gör tillräckligt. Enligt en nyligen publicering från Riksbanken, publicerad av rådgivaren Cristina Cella, är värdepappersfonder i landet i genomsnitt inriktade på en temperaturökning på 2,77 °C, vilket är långt över den övre gränsen på 2 °C som anges i Parisavtalet.

Previous articleEU-parlamentet godkänner avgörande klimatlagstiftning
Next articleBiologisk mångfald för investerare, var ska man börja?