Europeiska myndigheter försöker klargöra SFDR

Startdatumet för att anta förordningen om hållbar finansiell information (SFDR) enligt den delegerade förordning som antogs av Europeiska kommissionen den 6 april 2022 närmar sig med stormsteg. Finansmarknadens aktörer kämpar med att försöka bedöma och implementera regelverket inför den sista ansökningsdagen, 1 januari 2023.

För att hjälpa till i denna process, publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), tillsammans kända som de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA), ett gemensamt förtydligande den 2 juni. Detta är ytterligare ett försök från ESA:erna att tillhandahålla välbehövliga tolkningar av utkasten till regulatoriska tekniska standarder (RTS) utfärdade under SFDR, inklusive upplysningar om finansiella produkter enligt taxonomiförordningen.

Läs vidare på engelska här.

 

Previous articleIntryck från Stockholm +50
Next articleBehövs hållbarhetschefer?