Etikrådet ökar transparensen i sin dialog

AP-fondernas etikråd (Etikrådet), som bedriver dialoger med globala bolag på uppdrag av AP-fonderna, presenterade i sin årsredovisning 2021 en mer öppen redovisning av påverkansdialogerna och vilka delmål som uppnåtts. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Läs vidare på engelska här

Previous articleEFRAG föreslår dubbla standarder för väsentlighet
Next articleProjekt – Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning