Projekt – Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning

Swesifs projekt ”Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning” avslutades genom ett webbinarium för Swesifs medlemmar.

Projektet har visat på en hel del skillnader i hållbarhetsanalysen mellan ränte- och aktieförvaltning och pekar mot att arbetet som läggs på hållbarhetsanalyser inom ränte- och kreditförvaltningen kommer att öka framöver.

Lingyi Lu, styrelseledamot i Swesif och en av projektledarna lyfter fram en styrka som obligationsinnehavare har i sin hållbarhetsdialog med företagen; ”När obligationer löper ut och emittenter blir tvungna att återfinansiera, skapar det återkommande tillfällen för dialog mellan investerare och emittenten. Genom att använda dessa återkommande tillfällen till dialog kan vi som investerare hjälpa till att driva en positiv hållbarhetsutveckling”.

På webbinariet fick Swesifs medlemmar ta del av de slutsatser som projektledarna har dragit och höra experter inom området diskutera dessa. Viktiga slutsatser blev:

  • Majoriteten av respondenterna har specifika hållbarhetsmål inom kredit- och ränteförvaltningen.
  • Vanligast är mål om andel i hållbara obligationer.
  • Hinder som återkommande beskrivs är brist på data och standardisering av data men även på rätt sorts data inom t ex klimatområdet.
  • Tillförlitlighet och tajming är problem liksom att data från externa leverantörer är bakåtblickande. Hållbarhetsanalyser av statsobligationer och obligationer upplevs som bristfälliga.

Talare

Ulf Erlandsson, Executive Chair, Anthropocene Fixed Income Institute – Räntemarknadens betydelse för en hållbar omställning

Lingyi Lu, Styrelseledamot Swesif – Swesifs projekt Hållbar ränte och kreditförvaltning

Panel

Fredrik von Platen, Styrelseledamot Swesif

Karin Göransson, Handelsbanken Fonder

Ulrika Lindén, Swedbank Robur

Moderator

Lingyi Lu, Styrelseledamot Swesif

 

Läs rapporten här>>

Previous articleEtikrådet ökar transparensen i sin dialog
Next articleBiologisk mångfald; i väntan på COP15