EFRAG föreslår dubbla standarder för väsentlighet

Den 29 april publicerade European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ett första utkast till sina efterlängtade European Sustainability Reporting Standards. Börsnoterade företag i EU kommer att använda de föreslagna reglerna för obligatoriska hållbarhetsrelaterade upplysningar under det kommande direktivet om hållbar rapportering för företag (CSRD). Förslaget, som kommer att ersätta EU:s nuvarande ramverk för hållbarhetsrapportering, direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD), är nu öppet för kommentarer till den 8 augusti 2022.

EFRAG:s nya standarder kräver att organisationer rapporterar hållbarhetsfrågor utifrån principen om dubbel väsentlighet, det vill säga att avslöja både hur hållbarhetsfrågor påverkar deras egen prestation och position och hur de själva påverkar miljön och samhället.

Läs vidare på engelska här

 

Previous articleFinancial Stability Board (FSB)  inbjuder till synpunkter på sitt rekommendationsutkast
Next articleEtikrådet ökar transparensen i sin dialog