Nordiska reglerare tar sig an grönmålning under 2022

När vi gick in i det nya året passade NordSIP på att kontakta de danska, svenska och finska finanstillsynsmyndigheterna (FSA) för att höra hur deras planer för 2022 såg ut och ta deras temperatur på branschens största utmaningar.

Farhågor om data, definitioner och framför allt grönmålning var återkommande teman hos reglerarna.

Första fokus hos den danska tillsynsmyndigheten blir att bidra till pågående regleringsutveckling i EU inom området hållbar finansiering. Därefter kommer Finanstilsynet att övervaka efterlevnaden av befintlig lagstiftning. Slutligen kommer den att informera relevanta parter om den nya förordningen och ställa tillsynsförväntningar på hur kraven uppfylls

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleDanmark fokuserar på koldioxidskatt och grönt flyg
Next articleKlimatåtaganden – Hur når vi målen?