Klimatåtaganden – Hur når vi målen?

Det finns gott om investerarinitiativ kring klimatåtagande. PAII, SBTI, NZAOA, GFANZ…. man kan lätt drunkna i alfabetssoppan!

Under hösten höll Swesif i ett rundabordssamtal där några kapitalägare och -förvaltare som har gjort offentliga klimatåtaganden diskuterade sina tankar, strategier och utmaningar på området. ”Det finns inga färdiga svar men vi kan inte vänta på det. Vi formulerar mål och strategi så gott vi kan utifrån befintlig kunskap.”

Som uppföljning på rundabordssamtalet har Swesif bjudit in medlemmar den 18 januari till ett webbinarium där flera svenska aktörer delade med sig av sina perspektiv kring klimatåtaganden. Vi fick även besök av Eurosif, som gav en sammanfattning av hur utmaningen hanteras i andra delar av Europa.

Syftet med webbinariet var att dela erfarenheter, ge tips och inspiration både till er som redan har gjort klimatåtaganden och till er som funderar på att göra det.

Presentatörer var Federica Casarsa, Policy Officer, Eurosif, Emilie Westholm, Head of Responsible Investments and Corporate Governance, Folksam, Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sustainability Strategist, AP7 och Caroline Sundin, Sustainability Analyst, Swedbank/Robur.

Diskussionen modererades av Anita Lindberg, tidigare Ordförande för Swesif och Senior ESG Analyst, Skandia Kapitalförvaltning.

Previous articleNordiska reglerare tar sig an grönmålning under 2022
Next articleNy UN PRI PEAC-ordförande för att fokusera på VC och biologisk mångfald