Ny UN PRI PEAC-ordförande för att fokusera på VC och biologisk mångfald

Den 7 januari tillkännagav FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) att Anna Follér hade utsetts till ordförande för dess Private Equity Advisory Committee (PEAC), som ger råd till PRI om strategin och genomförandet av private equity-programmet.

PRI:s rådgivande kommittéer vägleder PRI:s arbete och hjälper till att implementera PRI:s arbetsprogram. PEAC ger råd till PRI Executive, Peter Dunbar, Private Equity Senior Specialist, om strategin och genomförandet av PRI Private Equity’s (PE) arbetsflöde. ”PE-arbetsflödet ligger i framkant när det gäller att utforska möjligheterna till ESG-integration inom PE-investeringar, och samarbetar med andra branschorganisationer för att ge bred effekt”, säger Follér, som är hållbarhetschef på AP6, till NordSIP.

”I mer konkreta termer rådgav PEAC förra året PRI-chefen och en utsedd PRI-arbetsgrupp i uppdateringen av PRI LP Responsible Investment Due Diligence frågeformulär, som skapats för att hjälpa investerare att förstå och utvärdera ett private equity bolags process för att införliva materiella ESG-risker och möjligheter i sin investeringsprocess. Snart kommer PRI att publicera en rapport om integration av ESG i riskkapital (VC).

Läs vidare (på engelska) här.

 

Previous articleKlimatåtaganden – Hur når vi målen?
Next articleDags att sluta könsgapet inom investeringar