Reala tillgångar: En död vinkel för fysiska risker

En ny undersökning gjord av den globala investeraren i reala tillgångar, Macquarie Asset Management, visar att trots att ESG fortsätter att klättra allt högre upp på investerarnas agenda så kämpar de flesta fortfarande för att på djupet integrera klimatrisker i sina investeringsportföljer.

Rapporten undersökte 180 globala, institutionella investerare i reala tillgångar, inklusive kapitalförvaltare, banker, konsulter och investeringsrådgivare, stiftelser, försäkringsbolag och pensionsfonder, som tillsammans representerar mer än 21 biljoner USD i tillgångar under förvaltning.

Läs vidare (på engelska) här.

 

Previous articleBarns rättigheter och klimatåtaganden
Next articleESG – (fortfarande) en saknad pusselbit för kapitalförvaltare