ESG – (fortfarande) en saknad pusselbit för kapitalförvaltare

En ny undersökning av Financial Times återger de senaste insikterna från Världsbankens International Finance Corporation (IFC) att 90 % av kapitalförvaltarna tror att Covid-19 kommer att öka investerarnas intresse för ESG-investeringar. En granskning av förvaltarnas rutiner och förväntningar utförd av Refinitiv tyder dock på att de fortfarande har en lång väg framför sig innan de kan ta itu med utmaningarna som ligger framför dem.

Enligt Refinitivs undersökning hanterar cirka en fjärdedel av kapitalförvaltarna investerarnas ESG-krav mycket väl, 22 % gör ett bra jobb, 37 % har utrymme för förbättringar och resten tillgodoser inte deras behov i tillräcklig omfattning.

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleReala tillgångar: En död vinkel för fysiska risker
Next articleFrån Eurosif – December 2021