Barns rättigheter och klimatåtaganden

Medan världen fokuserar på att hantera ännu en våg av covid-19-fall samtidigt som man börjar komma över det ganska nedslående resultatet av COP26, är det lätt att tappa fokus på samhällets mest utsatta medlemmar, barnen.

Den senaste rapporten från Global Child Forum (GCF), en Stockholmsbaserad förespråkare för barns rättigheter, påminner oss alla om att inte glömma bort vad som är viktigt och betonar att företag snarast måste hantera konsekvenserna av deras klimatåtgärder för barnen.

Resultaten från GCF:s flaggskeppsstudie ”The State of Children’s Rights and Business 2021” avslöjar att trots en viss förbättring av de totala poängen från 2019, visar en närmare analys av företagens resultat inom påverkansområdet Samhälle och Miljö att det finns en svag förståelse för miljöpolitikens inverkan på barn.

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleSwesif 2021
Next articleReala tillgångar: En död vinkel för fysiska risker