TPI tillkännager Global Climate Transition Center

Inför Glasgow COP-26 som i slutet av oktober tillkännagav Transition Pathway Initiative (TPI), en ambitiös plan för att etablera ett TPI Global Climate Transition Centre, knutet till Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment vid London School of Economics.

”Detta center kommer att stödja den globala klimatomställningen och ge alla investerare direkt möjlighet att vidta åtgärder och bedöma klimatprestanda genom samma lins. Det är en kritisk komponent i den finansiella infrastrukturen efter Glasgow COP som gör det möjligt för investerare att uppfylla sina åtaganden”, säger Adam Matthews, ordförande för TPI och Chief Responsible Investment Officer, Church of England Pensions Board.

Centret, som presenterades på London Stock Exchange, kommer att öppna i början av 2022 med syfte att producera forskning, inklusive fritt tillgänglig djupgående data om hur 10 000 företag anpassar sig till en netto-noll ansats samt granska emittenter av företags- och statsobligationer. TPI avser också att arbeta med Net Zero Center, ett nytt initiativ som Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) avser att stödja.

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleIMF varnar för finansiella risker pga klimatomställningen
Next articleFinansinspektionen granskar fonders klassificering enligt SFDR