Finansinspektionen granskar fonders klassificering enligt SFDR

I början av oktober publicerade Finansinspektionen (FI), en rapport som redovisar resultatet av en nyligen genomförd enkät om svenska fonders klassificering enligt EU:s Förordning om Hållbar Finansiell Information (SFDR). Undersökningen visade att en majoritet av fonderna (73,9 %) är självrapporterade som artikel 8 enligt EU-förordningen. Majoriteten av fonderna är artikel 8.

Enligt undersökningen anser fondförvaltarna för 43 fonder (5,5 %) att hållbarhetsrisker är irrelevanta, medan fondförvaltarna för 150 fonder (19,1 %) anser att hållbarhetsrisker är relevanta, enligt artikel 6 i SFDR. Artikel 8-fondprodukter måste främja miljömässiga och/eller sociala egenskaper, förutsatt att de företag som investeringarna görs i följer god förvaltningspraxis, enligt SFDR. Undersökningen visar att 580 fonder (73,9%) själv beskriver sig som främjande av miljömässiga och/eller sociala egenskaper. Undersökningen visar att endast 12 fonder (1,5 %) har hållbara investeringar som mål och faller således under artikel 9 SFDR.

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleTPI tillkännager Global Climate Transition Center
Next articleCOP26 – Vad har hänt?