IMF varnar för finansiella risker pga klimatomställningen

Inför FN:s 26:e klimatkonferens för parterna (COP26) 31 oktober till 12 november 2021 i Glasgow, lade IMF i sin senaste ”Global financial stability report” till ett kapitel om den roll investeringsfonder har för att främja övergången till en grön ekonomi. Rapporten varnar för att om stora flöden plötsligt omdirigeras mot investeringar för klimatomställningen kan detta orsaka störningar på de finansiella marknaderna med spridningseffekter till den reala ekonomin. Rapporten varnar också för att utan korrekta data, avslöjanden, regleringar och tillsyn är greenwashing en risk för investerare.

Enligt IEA:s och IMF:s uppskattningar kommer målet om att uppnå netto-noll-utsläpp av koldioxid till 2050 att kräva ytterligare globala investeringar i intervallet 0,6% till 1% av årlig globala BNP under de kommande två decennierna, vilket ackumulerat motsvarar 12 till 20 biljoner USD. Rapporten hävdar att hållbara investeringsfonder är en viktig drivkraft för den globala övergången till en ekonomi med låga växthusgaser (”grön”) under de kommande tre decennierna, nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C år 2100, i linje med Parisavtalet 2015.

Läs vidare (på engelska) här.

 

 

Previous article”Hoppas går ju alltid!” – representativt svar i medlemsenkät inför COP26
Next articleTPI tillkännager Global Climate Transition Center