Uppgraderad Hållbarhetsprofil – Presentation, frågor och synpunkter

Den 7 oktober presenterade Swesif på ett webbinarium det arbete som pågår i projekt Hållbarhetsprofilen. Intresset är stort och deltagarna var många. Vi ser också intresse från andra håll, bland annat från några av de nordiska SIF-organisationerna och från Pensionsmyndigheten, som deltar aktivt i projektet för att vi ska kunna samordna så långt som möjligt.

EU Kommissionen har ännu inte antagit den delegerade akt som kommer att utgöra de tekniska standarderna och sätta ramarna för vad som behöver inkluderas i hållbarhetsprofilen och de olika varianterna (artikel 6, artikel 8 och artikel 9) och Hållbarhetsprofilen kommer därför att behöva vidareutvecklas i flera steg, även för att ta höjd för teknisk utveckling. För att komma framåt med arbetet har vi valt att i nuläget uppgradera Hållbarhetsprofilen så långt det är möjligt utifrån vad som är känt i september 2021.

Utkast till mallar för denna första version har gjorts tillgängliga för de medlemmar som är användare av Hållbarhetsprofilen och så önskar. Pensionsmyndigheten kommer att i fokusgrupper testa mallarna mot slutkund.

På webbinariet gick Susanne Bolin Gärtner och Anette Carmelius från styrelsen igenom det viktigaste med det pågående arbetet, principerna bakom och tankarna framåt. Peter Beckman, Atlant Fonder, Senait Asgede, Neuberger Berman, Mikaela Reinhammar, Advokatfirman Cederquist och Sara Ellsäter, Mindbanque har utgjort den Textgrupp som har tagit fram utkastet till nya mallar och presenterade dessa.

 

De presentationsbilder som visades finns att ses här.

En inspelning av webbinariet finns här.

 

För dig som vill ställa frågor eller lämna synpunkter på hur Hållbarhetsprofilen utvecklas finns fortfarande möjlighet. Hör av dig till swesif@swesif.org.

Previous articleEuropeiska kommissionen publicerar ramar för gröna obligationer
Next articleErbjudandet från Eurosif till Swesifs medlemmar