Erbjudandet från Eurosif till Swesifs medlemmar

I och med att Swesif har antagit rollen som observatör i Eurosif får såväl Swesif som alla medlemmar i Swesif tillgång till Eurosifs arbete, publikationer och event. Aktivitetsnivån är hög och organisationen under stark utveckling. Inte minst när det gäller den regulatoriska utvecklingen och arbetet i Bryssel finns mycket att hämta.

Arbetet i Eurosif bedrivs av ett kansli tillsammans med styrelsen och för vissa frågor i särskilda arbetsgrupper med representanter för Eurosifs medlemmar. Dessa representanter för en nationell SIF kan vara styrelseledamöter, medarbetare på kansliet eller anställda hos en medlem. Sina aktiviteter fokuserar Eurosif huvudsakligen på ”public policy, research and creating platforms for nurturing sustainable investing best practices”. Man vill försöka vara den europeiska finansbranschens konstruktiva och kritiska röst i Bryssel.

Eurosif skriver rapporter och kommentarer till EU-initiativ inom ESG. Genom Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) samarbetar man med världens största SIF-organsiationer. Man har också nära kontakt med och samarbetar till exempel i genomförande av event med de nationella SIF-organisationerna. Den 21 september arrangerade Swesif tillsammans med Eurosif en första presentation av organisationen och dess verksamhet. I slutet av året kommer Swesif och Eurosif att arrangera ett gemensamt webbinarium om utmaningarna med att sätta klimatmål och följa upp dem.

Ett naturligt första steg för att som medlem i Swesif få insyn i Eurosifs arbete är att börja följa dem på LinkedIn och besöka deras hemsida samt där klicka ”Sign up for all the latest from Eurosif!” för att starta en prenumeration på Eurosifs månadsbrev och löpande få information. September månads nyhetsbrev finns att läsa här.

Event

Den 27 oktober kommer man att lansera sin Eurosif-rapport för 2021, som fokuserar på hur investerare kan bidra till att uppnå klimatmålen och FNs hållbarhetsmål satt i relation till politiska beslut och regeringar. För mer information läs här.

Varje månad genomför Eurosif en 30-minuters videouppdatering för medlemmarna, en bra sammanfattning om vad som hänt i EU den senaste månaden inom policyutveckling för hållbara investeringar. Du kan se oktober månads uppdatering här.

Publikationer

Läs tex om “Eurosif responds to IOSCO consultations – ESG ratings and Sustainability-related Practices for Asset Managers” eller om Eurosifs ställningstagande till ”Social Taxonomy and extended Environmental Taxonomy”.

Arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper finns. Antal medlemmar och arbetssätt varierar mellan de olika.

  • Public Policy Group
  • SRI Market Study Group
  • Eurosif Transparency Code review
  • En SFDR samt en Climate Reporting & Indicators Advisory Group håller på att byggas upp.

 

Det finns många olika möjligheter att ta del av och engagera sig i Eurosifs verksamhet som medlem i Swesif. Kontakta swesif@swesif.org om du vill veta mer eller vill återkoppla erfarenheter av eller synpunkter på Eurosifs verksamhet.

 

 

Previous articleUppgraderad Hållbarhetsprofil – Presentation, frågor och synpunkter
Next articleWhy care about Biodiversity?