Europeiska kommissionen publicerar ramar för gröna obligationer

EU-kommissionen har antagit ett ramverk för gröna obligationer. Ramverket är det senaste steget mot att göra EU till den största utgivaren av gröna obligationer i världen.

Intäkterna från obligationer som utfärdas inom ramen för ”the Next Generation EU Green Bond Framework” kommer att fördelas på de nio stora kategorierna, inklusive energieffektivitet, rena transporter och ren energi.

Rating- och analysföretaget Vigeo Eiris gjorde ett oberoende uttalande där man beskrev ramverket som att det i viktiga aspekter går bortom standardpraxis och ger en bästa praxis för hållbarhet.

Läs mer (på engelska) här.

 

Previous articleRapport identifierar 8 kanaler för ESG -risker i banker
Next articleUppgraderad Hållbarhetsprofil – Presentation, frågor och synpunkter